• Små forskjeller i betydningen av foreldres utdanning for utvikling av politisk engasjement blant unge i videregående i tre byer i tre land, men det er variasjoner mellom systemer i hvordan det skjer 

   Strømme, Thea B. (NIFU Innsikt;2019:16, Others, 2019-10-25)
   Økning i politisk engasjement blant unge forklares i nesten like stor grad av foreldres utdanning i Bergen, Ghent og Barcelona. I Ghent og Barcelona har skolesystemets organisering betydning for elevenes utvikling av ...
  • Sosial ulikhet i elevers vei gjennom videregående opplæring i Bergen, Barcelona og Ghent 

   Hovdhaugen, Elisabeth (NIFU Innsikt;2019:17, Others, 2019-10-25)
   Til tross for at utdanningssystemene i Norge, Spania og Belgia er svært ulike er valgene elevene gjør i videregående opplæring forbausende like. Dette gjelder særlig for elever fra utdannede familier, og vi ser at foreldres ...
  • Sprikende tendenser i nordiske lands FoU-utgifter 2015 

   Wendt, Kaja (Nyhetsbrev;FoU-statistikken – NIFU, Others, 2016-11)
   Foreløpige tall fra de nordiske statistikkprodusentene viser at det i Norden til sammen ble brukt om lag 335 milliarder norske kroner (NOK) til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2015. Dette gir en nominell vekst på 10 ...
  • Stabile doktorgradstall i 2019 – så vidt ny årsrekord 

   Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2020-2, Others, 2020-03-30)
   Det ble avlagt 1 583 doktorgrader ved norske læresteder i 2019. Dette var 19 flere enn året før, og antallet er det høyeste hittil. Økningen fra 2018 til 2019 tilsvarer vel 1 prosent. Dette er likevel en svakere utvikling ...
  • Statsbudsjettet 2020: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2020 

   Sarpebakken, Bo; Kallerud, Egil (NIFU Innsikt;2019-19, Others, 2019-11-13)
   Budsjettforslaget for 2020 fra Regjeringen Solberg vil anslagsvis gi en samlet bevilgning til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på 38,9 mrd. kr. Det er nominelt om lag 850 mill. kr eller 2,2 prosent mer enn saldert ...
  • Statsbudsjettet 2021: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2021 

   Kallerud, Egil; Sarpebakken, Bo (NIFU-innsikt;2020-11, Others, 2020-11-23)
   Budsjettforslaget for 2021 fra Regjeringen Solberg vil gi en samlet bevilgning til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på 40,9 mrd. kr, 2 mrd. kr mer enn i vedtatt budsjett 2020. Med en nominell vekst på 5,3 prosent og ...
  • Statsbudsjettet 2022: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2022 

   Kallerud, Egil; Sarpebakken, Bo (NIFU Innsikt;2021-15, Others, 2022-11-24)
   Solberg-regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 den 12. oktober 2021. Støre-regjeringen, som tiltrådte 14. oktober, fremmet forslag til endringer i budsjettforslaget for 2022 gjennom en tilleggsproposisjon ...
  • Struktur, kommunikasjon og kultur i en ny organisasjon 

   Røsdal, Trude; Elken, Mari; Frølich, Nicoline (NIFU Innsikt;2019-14, Others, 2019-06)
   Som følge av Strukturreformen er flere norske UH institusjoner nå midt i omfattende omorganiseringsprosesser. I dette notatet presenterer vi resultater fra en intervjubasert undersøkelse om fusjonsprosessen ved Høgskulen ...
  • Større, sterkere og bedre? Utfordringer for å nå målene med Strukturreformen 

   Vabø, Agnete; Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria (NIFU Innsikt;2019-4, Others, 2019-02)
   Strukturreformen har endret det norske høyere utdanningslandskapet. Nye NTNU er nå Norges største universitet. Basert på følgeevalueringen av NTNU-fusjonen i perioden 2016-2018 løfter vi frem noen sentrale utfordringer for ...
  • Svak nedgang i antall doktorgrader første halvår 2020 

   Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2020-12, Others, 2020-11-26)
   I første halvår 2020 ble det avlagt 848 doktorgrader ved norske læresteder. Det er 29 færre enn samme periode året før, eller en 3 prosent nedgang. Antall disputaser økte jevnt i mange år inntil 2013, som i flere år ble ...
  • Tematiske FoU-områder 2017 

   Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2019-10, Others, 2019-04-23)
   Resultater fra FoU-undersøkelsen for 2017 viser at helse og omsorg var det største tematiske området med en ressursinnsats til FoU på litt over 11 milliarder kroner, etterfulgt av energi med nærmere 10 milliarder kroner. ...
  • Tematiske FoU-områder 2019 

   Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2021-7, Others, 2021-04-23)
   Resultater fra FoU-undersøkelsen for 2019 viser at helse og omsorg var det største tematiske FoU-området med over 12 milliarder kroner i driftsutgifter til FoU, etterfulgt av energi med nærmere 11 milliarder kroner. Blant ...
  • The effects of performance-based research funding systems 

   Sivertsen, Gunnar; Aagaard, Kaare (R-QUEST Policy Brief;2, Others, 2017)
   The effects of performance-based research funding systems are among the most contested issues in both science policy studies and broader academic discussions. A key question in these debates, the relationship between ...
  • Tverrfaglig forskning – en litteraturgjennomgang 

   Svartefoss, Silje Marie; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU Innsikt;2022-4, Others, 2022-04-25)
   Hva menes med tverrfaglig forskning? Hvilken betydning har institusjonelle forhold for å legge til rett for og styrke den tverrfaglige forskningen?
  • Vanskeligere inngang på arbeidsmarkedet for nyutdannede under koronapandemien 

   Skjelbred, Siv-Elisabeth; Ulvestad, Marte E. S. (NIFU Innsikt;2021-6, Others, 2020-04-13)
   Arbeidsledigheten for nyutdannede med mastergrad har økt med 1,7 prosentpoeng under koronapandemien. Dette ser ut til å være drevet av økt ledighet blant nyutdannede innen humanistiske og estetiske fag og samfunnsvitenskapelige ...
  • Økonomiske og kulturelle ressurser påvirker hvordan foreldrene involverer seg i barnas utdanning 

   Strømme, Thea B. (NIFU Innsikt;2019:15, Others, 2019-10-25)
   Foreldre med mer økonomiske ressurser er i større grad involvert i barnas skolegang her og nå, mens foreldre med mer kulturelle ressurser i større grad er involvert ved å ha forventninger til barnas fremtidige utdanningsløp