• Tapte årsverk - En analyse av arbeidskraftreserven blant sykepleierne 

  Arnesen, Clara Åse (NAVF-rapport;1992-1, Report, 1992-02)
  Denne rapporten tar for seg framtidig rekruttering av sykepleiere. Gjennom hele 1980-tallet var det mangel på sykepleiere, og mange stiller spørsmål ved om det på 1990-tallet vil finnes nok sykepleiere til å møte de ...
 • Begynnerstudenten 

  Berg, Lisbet (NAVF-rapport;1992-8, Report, 1992-10)
  Hvordan er det å være fersk student på Blindern? Universitetet i Oslo er stort, og i begynnelsen temmelig uoversiktelig. I 1991 var mer enn 30 000 studenter tilknyttet Universitetet i Oslo. Dette er nesten dobbelt så mange ...
 • Strategisk forskning - Kommentarer til et forskningspolitisk begrep 

  Kallerud, Egil (NAVF-rapport;1992-5, Report, 1992-03)
  I denne rapporten gjennomgås og analyseres sentrale deler av den internasjonale litteraturen som behandler klassifisering av forskningsinnsats på ulike hovedkategorier. Strategisk forskning er en slik kategori som bl.a. ...
 • Lange spor i velferdsforskningen: En analyse av Forskningsrådets programmer for velferd og arbeidsliv fra 2000-2014 

  Solberg, Espen; Schwach, Vera; Aksnes, Dag W.; Børing, Pål (NIFU-rapport;2019-7, Report, 2019-06-26)
  Denne rapporten presenterer resultatene av et prosjekt som NIFU har utført på oppdrag av Norges forskningsråd. Oppdraget var å undersøke effekter av Forskningsrådets satsing på velferds- og arbeidslivforskning i årene 2000 ...
 • Nasjonal evaluering av økonomisk-administrativ utdanning - Premisser og prosess 

  Jordell, Karl Øyvind (NAVF-rapport;1992-3, Report, 1992-02)
  Ifølge St.meld. nr. 40 (1990-91) "Fra visjon til virke. Om høyere utdanning" skal det iverksettes nasjonale evalueringer av høyere utdanning. Økonomisk- administrativ utdanning er utpekt som det fagområdet som først skal ...

View more