Select a community to browse its collections.

 • Beregning av FoU-utgifter ved universitetssykehusene - Regionsykehustilskuddet 

  Sundnes, Susanne Lehmann (U-notat;2000-11, Working paper, 2000-10-02)
  Innenfor det medisinske fagområdet utgjør forskningen ved universitetssykehusene en betydelig ressurs. Denne FoU-virksomheten utføres både av personale ansatt i vitenskapelige stillinger ved tilhørende universitet samt av ...
 • FoU-statistikk og bibliometri - utvalgte indikatorer 

  Kristensen, Kari-Anne; Bruaas, Britt; Olsen, Terje; Maus, Kirsten Wille (U-notat;1999-7, Working paper, 2000-01-10)
  Nedenfor følger en del statistikk og indikatorer, i hovedsak fra FoU-statistikken, der norske data sammenlignes med data fra utvalgte OECD-land. Internasjonale sammenligninger av FoU-statistikk vil kunne være heftet med ...
 • Norsk instituttsektors medfinansiering av prosjekter ved deltakelse i EUs forskningsprogrammer 

  Godø, Helge (U-notat;2002-8, Working paper, 2002-10)
  Formålet med dette notatet er å beskrive og vurdere hvordan norsk instituttsektor skaffer midler til medfinansieringen av sin andel (vanligvis 50%) av prosjektkostnadene når de deltar i EUs forskningsprogrammer. Hovedfokus ...
 • Norges deltakelse i EUs 5. rammeprogram 

  Langfeldt, Liv (U-notat;2002-6, Working paper, 2001-11)
  I dette notatet presenteres tallmateriale om norsk deltakelse i EUs 5. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (5RP). Temaene er: i hvilken grad søknader til 5RP har blitt innvilget, hvordan norsk deltakelse ...
 • Seksjon 3 - Oversikt over publikasjoner 1994-2000 

  Kyvik, Svein (U-notat;2000-10, Working paper, 2000)
  Oversikt over publikasjoner 1994-2000

View more