The Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU) is an independent, private social science research institute, based in Oslo. Publications in this open access repository are available under the CC-BY licence.

NIFU’s roots stretch back to the 1950s. It was established as a division within the Norwegian Research Council for Science and the Humanities (NAVF). The division demerged from NAVF in 1996 and became the Norwegian Institute for Studies in Research and Education (NIFU). In 2004, NIFU merged with the STEP Group - Centre for Innovation Research. The merged group was named NIFU STEP. The institution changed its name to NIFU Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education in 2011.

Samlinger i dette delarkivet

Nye registreringer

 • Exit, voice or loyalty? VET stakeholders’ response to large scale skilled emigration from Poland 

  Reegård, Kaja; Debowski, Horacy (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Context: The topic of this paper is how mass emigration of skilled workers affects national policies, and employers’ willingness to invest in Vocational Education and Training (VET) in Poland. In the wake of EU enlargement ...
 • Are evaluative cultures national or global? A cross-national study on evaluative cultures in academic recruitment processes in Europe 

  Reymert, Ingvild S; Jungblut, Jens Patrick Wilhelm; Borlaug, Siri Brorstad (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Studies on academic recruitment processes have demonstrated that universities evaluate candidates for research positions using multiple criteria. However, most studies on preferences regarding evaluative criteria in ...
 • Evalueringen av Tett på realfag. Implementeringen fortsetter. Delrapport 3. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019) 

  Lødding, Berit; Bergene, Ann Cecilie; Bungum, Berit; Sølberg, Jan; Smedsrud, Jørgen; Vennerød-Diesen, Frida Felicia (NIFU-rapport;2020:20, Research report, 2020-10)
  NIFU evaluerer den nasjonale strategien Tett på realfag på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Strategien skal bidra til økt kompetanse i realfag for barnehage og grunnopplæring i perioden 2015–2019. Dette er den tredje ...
 • 15 milliarder til FoU i instituttsektoren i 2019 

  Sarpebakken, Bo (NIFU Innsikt;2020-14, Others, 2020-11-26)
  Det ble utført forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 15,1 milliarder kroner i instituttsektoren i 2019. Ressursinnsatsen lå rundt 350 millioner kroner høyere enn i 2018, noe som gir en realnedgang på om lag halvannen ...
 • Over 26 milliarder til FoU i universitets- og høgskolesektoren 

  Østby, Mona (NIFU Innsikt;2020-13, Others, 2020-11-26)
  FoU-undersøkelsen viser at norske universiteter, høgskoler og universitetssykehus brukte til sammen 26,3 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2019. Det er 3 milliarder kroner mer enn i 2017, eller 6 ...
 • Svak nedgang i antall doktorgrader første halvår 2020 

  Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2020-12, Others, 2020-11-26)
  I første halvår 2020 ble det avlagt 848 doktorgrader ved norske læresteder. Det er 29 færre enn samme periode året før, eller en 3 prosent nedgang. Antall disputaser økte jevnt i mange år inntil 2013, som i flere år ble ...
 • Statsbudsjettet 2021: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2021 

  Kallerud, Egil; Sarpebakken, Bo (NIFU-innsikt;2020-11, Others, 2020-11-23)
  Budsjettforslaget for 2021 fra Regjeringen Solberg vil gi en samlet bevilgning til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på 40,9 mrd. kr, 2 mrd. kr mer enn i vedtatt budsjett 2020. Med en nominell vekst på 5,3 prosent og ...
 • Et lag rundt eleven : Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid med skole – en effektevaluering 

  Federici, Roger André; Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere; Salvanes, Kari Vea; Pedersen, Cathrine; Bergene, Ann Cecilie; Bru, Lars Edvin; Rønsen, Ester; Vika, Karl Solbue; Wollscheid, Sabine (NIFU-rapport;2020:23, Research report, 2020-10)
  ‘Et lag rundt eleven: Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert sam-handling med skole’ var en randomisert, kontrollert studie som ble utført som et samarbeidsprosjekt mellom NIFU, Folkehelseinstituttet, ...
 • Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Sluttrapport 

  Bergene, Ann Cecilie; Lødding, Berit; Rogde, Kristin; Myklebust, Runa Brandal; Bubikova-Moan, Jarmila; Vika, Karl Solbue (NIFU-rapport;2020:22, Research report, 2020-11)
  Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (2016–2019) er en strategi igangsatt av Kunnskapsdepartementet med en overordnet målsetting om en systematisk og helhetlig styrking av språk-, lese- og ...
 • Futures Literacy Lab on Food Waste. Summary Report 

  Scordato, Lisa; Koch, Per; Szulecka, Julia (NIFU Innsikt;2020-8, Others, 2020-11-19)
  This policy brief summarises the main reflections and images which emerged from a Futures Literacy Laboratory (FLL) on food waste conducted on October 22nd, 2020, in Oslo. The aim of the FLL was to mobilise the collective ...
 • Continued growth in Nordic R&D activity 

  Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2020-9, Others, 2020-11-17)
  Preliminary figures from the Nordic statistical producers show that just over 458 billion NOK was spent on research and experimental development (R&D) in the Nordic region in 2019. In fixed prices, this equals an increase ...
 • Fortsatt vekst i nordisk FoU-aktivitet 

  Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2020-10, Others, 2020-11-17)
  Foreløpige tall fra de nordiske statistikkprodusentene viser at det ble brukt om lag 458 milliarder norske kroner til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norden i 2019. Justert for prisstigning, betyr dette en økning fra ...
 • Systemic intermediaries and the transition toward forest-based bioeconomy in the North 

  Klitkou, Antje; Jolly, Suyash; Suvinen, Nina (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  The activities of cluster initiatives operating as systemic intermediaries and supporting networking activities have been discussed in prior studies. We integrate insights from the cluster theory and the literature on ...
 • University characteristics and probabilities for funding of proposals in the European Framework Programs 

  Piro, Fredrik Niclas; Børing, Pål; Scordato, Lisa; Aksnes, Dag W. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Previous studies have pointed at participation in the European Framework Programs for Research and Innovation as elite driven, foremost by large and prestigious universities. By analyzing all proposals (including rejected ...
 • Prepared for higher education? Staff and student perceptions of academic literacy dimensions across disciplines 

  Wollscheid, Sabine; Lødding, Berit; Aamodt, Per Olaf (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  This article explores beginner student and staff perspectives of study preparedness across higher education institutions and disciplines in Norway, focusing on writing, reading and academic working skills. Drawing on focus ...
 • Nærmere 80 milliarder til FoU i 2019 

  Østby, Mona Nedberg; Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2020-7, Others, 2020-10-29)
  De foreløpige tallene viser at Norge brukte til sammen 78,8 milliarder kroner til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2019. Det er over 6 milliarder mer enn året før. Justert for prisstigningen tilsvarer det en vekst på ...
 • Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2019 : Hovedresultater og dokumentasjon 

  Wiig, Ole; Olsen, Bjørn Magne (NIFU-rapport;2020:16, Research report, 2020-08)
  I denne rapporten sammenfatter vi hovedresultater fra NIFUs måling av ressurs-bruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetak og private, ideelle sykehus, dvs. spesialisthelsetjenesten, i 2019. Den dokumenterer ...
 • Utviklingsavtaler i norsk høyere utdanning : En evaluering av pilotordningen 

  Elken, Mari; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU-rapport;2020:21, Research report, 2020-10)
  I denne rapporten presenterer vi funn fra evalueringen av ordningen med flerårige utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og statlige universiteter og høyskoler. En utviklingsavtale er en skriftlig ikke-juridisk ...
 • Styring av universiteter og høyskoler i Norge : En undersøkelse av styringsinstrumenter og styringsaktører i UH-sektoren 

  Lyby, Lars; Huisman, Jeroen; Blaker, Simen; Danielsen, Åsne; Waaler, Johanne (NIFU-rapport;2020:25, Research report, 2020-10)
  På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU kartlagt hvordan universiteter og høgskoler blir styrt og vurdert gjennom ulike typer virkemidler og av ulike forvaltningsaktører. Prosjektet søker å belyse hvordan myndighetenes ...
 • Performance Agreements in Denmark, Ontario and the Netherlands 

  Jongbloed, Ben; de Boer, Harry; Stensaker, Bjørn; Elken, Mari (Others, 2020-10-18)
  Several countries have gained experience with some form of performance agreements in higher education. The Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) of the University of Twente has conducted a review of the ...

Vis flere