Now showing items 180-185 of 185

  • Tematiske FoU-områder 2017 

   Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2019-10, Others, 2019-04-23)
   Resultater fra FoU-undersøkelsen for 2017 viser at helse og omsorg var det største tematiske området med en ressursinnsats til FoU på litt over 11 milliarder kroner, etterfulgt av energi med nærmere 10 milliarder kroner. ...
  • Tematiske FoU-områder 2019 

   Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2021-7, Others, 2021-04-23)
   Resultater fra FoU-undersøkelsen for 2019 viser at helse og omsorg var det største tematiske FoU-området med over 12 milliarder kroner i driftsutgifter til FoU, etterfulgt av energi med nærmere 11 milliarder kroner. Blant ...
  • The effects of performance-based research funding systems 

   Sivertsen, Gunnar; Aagaard, Kaare (R-QUEST Policy Brief;2, Others, 2017)
   The effects of performance-based research funding systems are among the most contested issues in both science policy studies and broader academic discussions. A key question in these debates, the relationship between ...
  • Tverrfaglig forskning – en litteraturgjennomgang 

   Svartefoss, Silje Marie; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU Innsikt;2022-4, Others, 2022-04-25)
   Hva menes med tverrfaglig forskning? Hvilken betydning har institusjonelle forhold for å legge til rett for og styrke den tverrfaglige forskningen?
  • Vanskeligere inngang på arbeidsmarkedet for nyutdannede under koronapandemien 

   Skjelbred, Siv-Elisabeth; Ulvestad, Marte E. S. (NIFU Innsikt;2021-6, Others, 2020-04-13)
   Arbeidsledigheten for nyutdannede med mastergrad har økt med 1,7 prosentpoeng under koronapandemien. Dette ser ut til å være drevet av økt ledighet blant nyutdannede innen humanistiske og estetiske fag og samfunnsvitenskapelige ...
  • Økonomiske og kulturelle ressurser påvirker hvordan foreldrene involverer seg i barnas utdanning 

   Strømme, Thea B. (NIFU Innsikt;2019:15, Others, 2019-10-25)
   Foreldre med mer økonomiske ressurser er i større grad involvert i barnas skolegang her og nå, mens foreldre med mer kulturelle ressurser i større grad er involvert ved å ha forventninger til barnas fremtidige utdanningsløp