• Quality criteria and concentration of research funding 

   Aagaard, Kaare (R-QUEST Policy Brief;4, Others, 2019)
   Across many countries concentration of research funding is becoming more pronounced affecting both diversity and topic selection. What is driving these developments? And what are the arguments for and against increased ...
  • R&D statistics 2013 for the higher education sector in Norway 

   Ukjent forfatter (Others, 2015-01-27)
   Newsletter presenting main results from the R&D statistics of the higher education sector in Norway.
  • R&D statistics 2015 for the higher education sector in Norway 

   Wendt, Kaja (R&D statistics newsletter for the higher education sector in Norway;3, Others, 2017-02-10)
   Newsletter presenting main results from the R&D statistics of the higher education sector in Norway.
  • R&D within thematic areas 2019 

   Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2021-8, Others, 2021-04-29)
   Results from the R&D survey 2019 show that health and care was the largest thematic area with more than NOK 12 billion in current expenditure on R&D, followed by energy with almost NOK 11 billion. Among the technology ...
  • R&D-statistics 2011 for the higher education sector in Norway 

   Wendt, Kaja (Others, 2013-03)
   Newsletter presenting main results from the R&D statistics of the higher education sector in Norway.
  • Realnedgang i FoU-utgifter, men flere FoU-årsverk i instituttsektoren 

   Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-18, Others, 2021-12-03)
   FoU-utgiftene i instituttsektoren hadde en realnedgang på rundt 3 prosent i 2020, mens det var en liten økning i utførte FoU-årsverk. Nedgangen i FoU-utgiftene gjaldt lavere driftsutgifter, en nedgang som kan tilskrives ...
  • Recycling or prevention of waste? Addressing the food waste challenge in the right end 

   Bugge, Markus; Dybdahl, Linn Meidell; Szulecka, Julia (NIFU Insight;2018-1, Others, 2018-05-28)
   Trying to solve the world’s food waste problem is a complex task. Food waste management is becoming more sustainable, but so far, many efforts have targeted recycling food waste rather than preventing food from becoming ...
  • Regional policy development based on new research directions 

   Capasso, Marco; Iversen, Eric James; Klitkou, Antje; Sandven, Tore (NIFU Insight;2018-2, Others, 2018-05-29)
   Addressing climate change is one of the grand societal challenges of our time. It requires a concerted effort of innovation, industrial and environmental policy. In order to achieve green restructuring at regional level, ...
  • Regionale forskjeller i kompetansebehov 

   Skjelbred, Siv-Elisabeth (NIFU Innsikt;2019-11, Others, 2019-04-12)
   Det er små regionale forskjeller i hvilket fagfelt norske virksomheter ønsker å rekruttere fra. Unntaket fra dette er økonomisk administrative fag som har et vesentlig større nedslagsfelt i Oslo og Akershus enn i de andre ...
  • Små forskjeller i betydningen av foreldres utdanning for utvikling av politisk engasjement blant unge i videregående i tre byer i tre land, men det er variasjoner mellom systemer i hvordan det skjer 

   Strømme, Thea B. (NIFU Innsikt;2019:16, Others, 2019-10-25)
   Økning i politisk engasjement blant unge forklares i nesten like stor grad av foreldres utdanning i Bergen, Ghent og Barcelona. I Ghent og Barcelona har skolesystemets organisering betydning for elevenes utvikling av ...
  • Sosial ulikhet i elevers vei gjennom videregående opplæring i Bergen, Barcelona og Ghent 

   Hovdhaugen, Elisabeth (NIFU Innsikt;2019:17, Others, 2019-10-25)
   Til tross for at utdanningssystemene i Norge, Spania og Belgia er svært ulike er valgene elevene gjør i videregående opplæring forbausende like. Dette gjelder særlig for elever fra utdannede familier, og vi ser at foreldres ...
  • Sprikende tendenser i nordiske lands FoU-utgifter 2015 

   Wendt, Kaja (Nyhetsbrev;FoU-statistikken – NIFU, Others, 2016-11)
   Foreløpige tall fra de nordiske statistikkprodusentene viser at det i Norden til sammen ble brukt om lag 335 milliarder norske kroner (NOK) til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2015. Dette gir en nominell vekst på 10 ...
  • Stabile doktorgradstall i 2019 – så vidt ny årsrekord 

   Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2020-2, Others, 2020-03-30)
   Det ble avlagt 1 583 doktorgrader ved norske læresteder i 2019. Dette var 19 flere enn året før, og antallet er det høyeste hittil. Økningen fra 2018 til 2019 tilsvarer vel 1 prosent. Dette er likevel en svakere utvikling ...
  • Statsbudsjettet 2020: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2020 

   Sarpebakken, Bo; Kallerud, Egil (NIFU Innsikt;2019-19, Others, 2019-11-13)
   Budsjettforslaget for 2020 fra Regjeringen Solberg vil anslagsvis gi en samlet bevilgning til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på 38,9 mrd. kr. Det er nominelt om lag 850 mill. kr eller 2,2 prosent mer enn saldert ...
  • Statsbudsjettet 2021: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2021 

   Kallerud, Egil; Sarpebakken, Bo (NIFU-innsikt;2020-11, Others, 2020-11-23)
   Budsjettforslaget for 2021 fra Regjeringen Solberg vil gi en samlet bevilgning til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på 40,9 mrd. kr, 2 mrd. kr mer enn i vedtatt budsjett 2020. Med en nominell vekst på 5,3 prosent og ...
  • Statsbudsjettet 2022: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2022 

   Kallerud, Egil; Sarpebakken, Bo (NIFU Innsikt;2021-15, Others, 2022-11-24)
   Solberg-regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 den 12. oktober 2021. Støre-regjeringen, som tiltrådte 14. oktober, fremmet forslag til endringer i budsjettforslaget for 2022 gjennom en tilleggsproposisjon ...
  • Struktur, kommunikasjon og kultur i en ny organisasjon 

   Røsdal, Trude; Elken, Mari; Frølich, Nicoline (NIFU Innsikt;2019-14, Others, 2019-06)
   Som følge av Strukturreformen er flere norske UH institusjoner nå midt i omfattende omorganiseringsprosesser. I dette notatet presenterer vi resultater fra en intervjubasert undersøkelse om fusjonsprosessen ved Høgskulen ...
  • Større, sterkere og bedre? Utfordringer for å nå målene med Strukturreformen 

   Vabø, Agnete; Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria (NIFU Innsikt;2019-4, Others, 2019-02)
   Strukturreformen har endret det norske høyere utdanningslandskapet. Nye NTNU er nå Norges største universitet. Basert på følgeevalueringen av NTNU-fusjonen i perioden 2016-2018 løfter vi frem noen sentrale utfordringer for ...
  • Svak nedgang i antall doktorgrader første halvår 2020 

   Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2020-12, Others, 2020-11-26)
   I første halvår 2020 ble det avlagt 848 doktorgrader ved norske læresteder. Det er 29 færre enn samme periode året før, eller en 3 prosent nedgang. Antall disputaser økte jevnt i mange år inntil 2013, som i flere år ble ...
  • Tematiske FoU-områder 2017 

   Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2019-10, Others, 2019-04-23)
   Resultater fra FoU-undersøkelsen for 2017 viser at helse og omsorg var det største tematiske området med en ressursinnsats til FoU på litt over 11 milliarder kroner, etterfulgt av energi med nærmere 10 milliarder kroner. ...