Recent Submissions

 • Fremtidslaboratorium om digital helsehjelp 

  Scordato, Lisa; Koch, Per; Oftedal, Elin M.; Laudal, Thomas (NIFU Innsikt;2021-20, Others, 2021-12-22)
  I dette notatet gir vi en kort oppsummering fra et Fremtidslaboratorium om digital helsehjelp i Norge. Øvelsen ble gjennomført den 8. oktober 2021 i samarbeid mellom NIFU og UiS i regi av forskningsprosjektet Releasing the ...
 • Fremtidslaboratorium om oljenæringens fremtid 

  Koch, Per; Scordato, Lisa (NIFU Innsikt;2021-19, Others, 2021-12-20)
  I dette notatet gir vi en kort oppsummering fra et halvdags Fremtidslaboratorium om olje- og gass næringens fremtid i Norge. Øvelsen ble gjennomført den 11. oktober 2021 i samarbeid mellom NIFU og Handelshøgskolen BI. Målet ...
 • Realnedgang i FoU-utgifter, men flere FoU-årsverk i instituttsektoren 

  Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-18, Others, 2021-12-03)
  FoU-utgiftene i instituttsektoren hadde en realnedgang på rundt 3 prosent i 2020, mens det var en liten økning i utførte FoU-årsverk. Nedgangen i FoU-utgiftene gjaldt lavere driftsutgifter, en nedgang som kan tilskrives ...
 • Lavere vekst i nordisk FoU-aktivitet 

  Wendt, Kaja; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-16, Others, 2021-11-29)
  Nye tall fra de nordiske statistikkprodusentene viser at det ble brukt om lag 475 milliarder norske kroner til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norden i 2020. Justert for prisstigningen, betyr dette en samlet økning ...
 • Lower growth in Nordic R&D activity 

  Wendt, Kaja; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-17, Others, 2021-11-29)
  Recent figures from the Nordic producers of R&D statistics show that approximately NOK 475 billion was spent on research and experimental development (R&D) in the Nordic region in 2020. Adjusted for inflation, this equals ...
 • Statsbudsjettet 2022: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2022 

  Kallerud, Egil; Sarpebakken, Bo (NIFU Innsikt;2021-15, Others, 2022-11-24)
  Solberg-regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 den 12. oktober 2021. Støre-regjeringen, som tiltrådte 14. oktober, fremmet forslag til endringer i budsjettforslaget for 2022 gjennom en tilleggsproposisjon ...
 • Nesten 900 nye doktorer våren 2021 

  Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-14, Others, 2021-11-16)
  I første halvår 2021 ble det avlagt 898 doktorgrader ved norske læresteder. Det er 51 flere enn samme periode året før, eller en 6 prosent økning. Det ble satt nye årsrekorder i antall doktorgrader, både i 2018, 2019 og ...
 • Kjønnsbalansen i instituttsektoren 

  Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-13, Others, 2021-11-10)
  I 2020 var det 45 prosent kvinner blant forskerne og det faglige personale som deltok i FoU i instituttsektoren. Sammenlignet med situasjonen for ti år siden har andelen kvinner økt med 6 prosentpoeng. Det er betydelige ...
 • Lite vekst i norsk FoU-innsats, men høyere FoU-andel av BNP 

  Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2021-12, Others, 2021-10-22)
  Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 78 milliarder kroner i 2020. I løpende priser gir dette en økning på 1,5 milliarder fra 2019, ...
 • Innovativ matematikkundervisning på barnetrinnet førte til positive resultater 

  Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Siddiq, Fazilat; Smedsrud, Jørgen; Bugge, Markus; Daus, Stephan (NIFU Innsikt;2021-11, Others, 2021-06-03)
  Matematikkundervisning på barnetrinnet med læreverket Dragonbox Skole har så langt vært en suksess. Implementeringen har hatt god oppslutning med engasjerte lærere. Elevene som brukte læreverket, gjorde det bedre på ...
 • Lærestedenes FoU har høy næringsrelevans 

  Østby, Mona Nedberg (NIFU Innsikt;2021-10, Others, 2021-05-25)
  27 prosent av lærestedenes FoU-aktivitet i 2019 hadde relevans for næringslivet. Det rapporterer forskningsmiljøene. Teknologi og landbruks-, fiskerifag og veterinærmedisin er fagområdene med høyest næringsrelevans. Norges ...
 • Kontinuitet fremfor innovasjon. Valg av faglig organisering ved fusjonerte institusjoner 

  Korseberg, Lene; Eide, Thea; Frølich, Nicoline (NIFU Innsikt;2021-9, Others, 2021-05-19)
  De fleste fusjonerte institusjonene har valgt en modell for faglig organisering som i stor grad reflekterer den fakultetsstrukturen som eksisterte før fusjonen. Valget av ny struktur er dermed preget av kontinuitet, heller ...
 • R&D within thematic areas 2019 

  Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2021-8, Others, 2021-04-29)
  Results from the R&D survey 2019 show that health and care was the largest thematic area with more than NOK 12 billion in current expenditure on R&D, followed by energy with almost NOK 11 billion. Among the technology ...
 • Tematiske FoU-områder 2019 

  Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2021-7, Others, 2021-04-23)
  Resultater fra FoU-undersøkelsen for 2019 viser at helse og omsorg var det største tematiske FoU-området med over 12 milliarder kroner i driftsutgifter til FoU, etterfulgt av energi med nærmere 11 milliarder kroner. Blant ...
 • Vanskeligere inngang på arbeidsmarkedet for nyutdannede under koronapandemien 

  Skjelbred, Siv-Elisabeth; Ulvestad, Marte E. S. (NIFU Innsikt;2021-6, Others, 2020-04-13)
  Arbeidsledigheten for nyutdannede med mastergrad har økt med 1,7 prosentpoeng under koronapandemien. Dette ser ut til å være drevet av økt ledighet blant nyutdannede innen humanistiske og estetiske fag og samfunnsvitenskapelige ...
 • Ny årsrekord – over 1 600 tok doktorgrad i 2020 

  Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-5, Others, 2021-03-18)
  1634 personer avla doktorgrad ved norske læresteder i 2020. Dette er 51 flere enn i 2019, eller en økning på 3 prosent. Hele veksten gjelder grader innenfor medisin og helsefag. Gjennomsnittsalderen blant de nye doktorene ...
 • An initial bibliometric mapping of six higher education institutions undergoing structural changes 

  Aksnes, Dag W.; Fossum, Lone Wanderås; Frølich, Nicoline (NIFU Innsikt;2021-4, Others, 2020-02-26)
  One objective of the Structural Reform introduced in Norwegian higher education in 2015 is to promote high quality of research and contribute to more academic environments performing at a high international level. Higher ...
 • Norge brukte 77 milliarder til FoU i 2019 

  Wendt, Kaja; Østby, Mona Nedberg (NIFU Innsikt;2021-3, Others, 2020-02-23)
 • Fusjonerte institusjoner i støpeskjeen: Endringer i faglige profiler og det regionale studietilbudet 

  Næss, Terje; Frølich, Nicoline; Elken, Mari (NIFU Innsikt;2021-2, Others, 2021-01-25)
  I dette notatet belyses utviklingen i studieprogramprofilen ved de fusjonerte institusjonene. Institusjonene har fått en tydeligere fagprofil målt som andel studieprogram innen ulike fagområder og også styrket mastergradsprofil, ...
 • The proportion of immigrants in Norwegian academia continues to grow 

  Gunnes, Hebe; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2020-19, Others, 2020-12-20)
  In 2018, 29 per cent of the researchers and academic staff at Norwegian universities, university colleges, health trusts and research institutes had an immigrant background. The numbers have doubled since 2007. About 80 ...

View more