Recent Submissions

 • Struktur, kommunikasjon og kultur i en ny organisasjon 

  Røsdal, Trude; Elken, Mari; Frølich, Nicoline (Others, 2019-06)
  Som følge av Strukturreformen er flere norske UH institusjoner nå midt i omfattende omorganiseringsprosesser. I dette notatet presenterer vi resultater fra en intervjubasert undersøkelse om fusjonsprosessen ved Høgskulen ...
 • Adding value to side-streams in the food and beverage industry: Lessons for the circular bioeconomy 

  Klitkou, Antje; Bolwig, Simon (NIFU Insight;2019-12, Others, 2019-06-13)
  We present main challenges and opportunities for the valorisation of side-streams in the food and beverage industry, based on comparative case studies in Norway and in Denmark: on whey in the dairy industry, on animal ...
 • Fortgang i den sirkulære bioøkonomien 

  Unknown author (NIFU Innsikt;2019-13, Others, 2019-06-13)
  Verdiskaping basert på sidestrømmer i mat- og drikkeindustriener krevende, men har et stort forretningsmessig potensial. Vi har utviklet noen policy-anbefalinger basert på tre komparative casestudier i Norge og Danmark: ...
 • Tematiske FoU-områder 2017 

  Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2019-10, Others, 2019-04-23)
  Resultater fra FoU-undersøkelsen for 2017 viser at helse og omsorg var det største tematiske området med en ressursinnsats til FoU på litt over 11 milliarder kroner, etterfulgt av energi med nærmere 10 milliarder kroner. ...
 • Regionale forskjeller i kompetansebehov 

  Skjelbred, Siv-Elisabeth (NIFU Innsikt;2019-11, Others, 2019-04-12)
  Det er små regionale forskjeller i hvilket fagfelt norske virksomheter ønsker å rekruttere fra. Unntaket fra dette er økonomisk administrative fag som har et vesentlig større nedslagsfelt i Oslo og Akershus enn i de andre ...
 • Doktorgrader i tall mars 2019 

  Sarpebakken, Bo (NIFU Innsikt;2019-8, Others, 2019-03-12)
  I 2018 ble det avlagt 1564 doktorgrader ved norske læresteder, noe som betyr en økning på 5 prosent sammenlignet med antallet uteksaminerte i 2017. Antall disputaser i 2018 ligger dermed godt over den tidligere toppnoteringen ...
 • Kjønnsbalanse i forskning mars 2019 

  Østby, Mona Nedberg; Denisova, Ekaterina (NIFU Innsikt;2019-9, Others, 2019-03-12)
  I 2017 deltok nesten 58 000 forskere og faglig personale i forskning og utviklingsarbeid (FoU), og av disse var 38 prosent kvinner. Antall kvinnelige forskere gikk opp 7 prosent fra 2016, mens antall mannlige økte med 5 ...
 • More R&D in all Nordic countries 

  Østby, Mona Nedberg (NIFU Insight;2019-6, Others, 2019-03-03)
  The Nordic countries invested a total of nearly 410 billion NOK in research and development (R&D) in 2017. In current prices R&D expenditure increased by 27 billion NOK, or 7 per cent, from 2016, and all countries displayed ...
 • Mer FoU i alle de nordiske landene 

  Østby, Mona Nedberg (NIFU Innsikt;2019-7, Others, 2019-03-03)
  De nordiske landene investerte til sammen nærmere 410 milliarder kroner i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2017. I løpende priser er det nesten 27 milliarder, eller 7 prosent, mer enn året før, og det var vekst i alle ...
 • FoU-statistikk 2017: Fortsatt sterk vekst i Norges FoU-innsats 

  Wendt, Kaja (Others, 2019)
  Endelige tall viser at utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge utgjorde over 69 milliarder kroner i 2017. Dette gir en vekst i FoU-innsatsen på nærmere 6 milliarder kroner fra 2016. FoU-utgiftenes andel ...
 • Større, sterkere og bedre? Utfordringer for å nå målene med Strukturreformen 

  Vabø, Agnete; Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria (NIFU Innsikt;2019:4, Others, 2019-02)
  Strukturreformen har endret det norske høyere utdanningslandskapet. Nye NTNU er nå Norges største universitet. Basert på følgeevalueringen av NTNU-fusjonen i perioden 2016-2018 løfter vi frem noen sentrale utfordringer for ...
 • Fusjon skaper usikkerhet i nåtiden, men positive forventninger til framtiden 

  Skjelbred, Siv-Elisabeth; Elken, Mari (NIFU Innsikt;2019:2, Others, 2019-01)
  En spørreundersøkelse blant Høgskulen på Vestlandets (HVL) ansatte, som er gjennomført midt i fusjonsprosessen, viser at ansatte mener at fusjonen vil styrke HVLs posisjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Flertallet ...
 • FoU-statistikk 2017 – Instituttsektoren 

  Sarpebakken, Bo (Others, 2019-01-09)
  Det ble utført forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 13,9 milliarder kroner i instituttsektoren i 2017. Ressursinnsatsen var 0,7 milliarder kroner høyere enn i 2016. I faste priser økte ressursene til FoU med litt under ...
 • FoU-statistikk 2017 : Stor vekst i FoU-utgiftene i universitets- og høgskolesektoren i 2017 

  Østby, Mona Nedberg; Wendt, Kaja (Others, 2019-01-09)
  Norske universiteter, høgskoler og universitets­sykehus brukte til sammen 23,9 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2017. Det er 5,2 milliarder kroner mer enn i 2015. I faste priser økte FoU-utgiftene ...
 • Doktorgrader i tall 2018:2 

  Sarpebakken, Bo (Doktorgrader i tall 2018;, Others, 2018-12-03)
 • Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2019: Statsbudsjettet 2019 

  Kallerud, Egil; Sarpebakken, Bo (NIFU Innsikt;2018-5, Others, 2018-11-08)
 • Nearly 70 billion NOK to R&D in Norway in 2017 

  Østby, Mona Nedberg (Insight;2018-6, Others, 2018-11-07)
  Preliminary figures show that Norway spent nearly 70 billion NOK on research and experimental development (R&D) in 2017. In current prices, R&D expenditure increased by more than 6 billion NOK, equaling 10 per cent, from ...
 • Nesten 70 milliarder til FoU i 2017 

  Østby, Mona Nedberg (Others, 2018-10-26)
  Det ble til sammen brukt om lag 70 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2017. Det viser de foreløpige tallene fra FoU-statistikken. I løpende priser økte FoU-innsatsen betydelig, med over 6 ...
 • Kjønnsbalanse i forskning – august 2018 

  Østby, Mona Nedberg; Gunnes, Hebe (NIFU Innsikt;3, Others, 2018-08)
  38 prosent av personene som deltok i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 var kvinner. Kvinneandelen var lavest i næringslivet med 22 prosent, mot 43 prosent i instituttsektoren. Foreløpige tall for 2017 viser ...
 • Regional policy development based on new research directions 

  Capasso, Marco; Iversen, Eric James; Klitkou, Antje; Sandven, Tore (NIFU Insight;2018-2, Others, 2018-05-29)
  Addressing climate change is one of the grand societal challenges of our time. It requires a concerted effort of innovation, industrial and environmental policy. In order to achieve green restructuring at regional level, ...

View more