Nye registreringer

 • Innovativ matematikkundervisning på barnetrinnet førte til positive resultater 

  Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Siddiq, Fazilat; Smedsrud, Jørgen; Bugge, Markus; Daus, Stephan (NIFU Innsikt;2021-11, Others, 2021-06-03)
  Matematikkundervisning på barnetrinnet med læreverket Dragonbox Skole har så langt vært en suksess. Implementeringen har hatt god oppslutning med engasjerte lærere. Elevene som brukte læreverket, gjorde det bedre på ...
 • Lærestedenes FoU har høy næringsrelevans 

  Østby, Mona Nedberg (NIFU Innsikt;2021-10, Others, 2021-05-25)
  27 prosent av lærestedenes FoU-aktivitet i 2019 hadde relevans for næringslivet. Det rapporterer forskningsmiljøene. Teknologi og landbruks-, fiskerifag og veterinærmedisin er fagområdene med høyest næringsrelevans. Norges ...
 • Kontinuitet fremfor innovasjon. Valg av faglig organisering ved fusjonerte institusjoner 

  Korseberg, Lene; Eide, Thea; Frølich, Nicoline (NIFU Innsikt;2021-9, Others, 2021-05-19)
  De fleste fusjonerte institusjonene har valgt en modell for faglig organisering som i stor grad reflekterer den fakultetsstrukturen som eksisterte før fusjonen. Valget av ny struktur er dermed preget av kontinuitet, heller ...
 • R&D within thematic areas 2019 

  Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2021-8, Others, 2021-04-29)
  Results from the R&D survey 2019 show that health and care was the largest thematic area with more than NOK 12 billion in current expenditure on R&D, followed by energy with almost NOK 11 billion. Among the technology ...
 • Tematiske FoU-områder 2019 

  Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2021-7, Others, 2021-04-23)
  Resultater fra FoU-undersøkelsen for 2019 viser at helse og omsorg var det største tematiske FoU-området med over 12 milliarder kroner i driftsutgifter til FoU, etterfulgt av energi med nærmere 11 milliarder kroner. Blant ...
 • Vanskeligere inngang på arbeidsmarkedet for nyutdannede under koronapandemien 

  Skjelbred, Siv-Elisabeth; Ulvestad, Marte E. S. (NIFU Innsikt;2021-6, Others, 2020-04-13)
  Arbeidsledigheten for nyutdannede med mastergrad har økt med 1,7 prosentpoeng under koronapandemien. Dette ser ut til å være drevet av økt ledighet blant nyutdannede innen humanistiske og estetiske fag og samfunnsvitenskapelige ...
 • Ny årsrekord – over 1 600 tok doktorgrad i 2020 

  Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-5, Others, 2021-03-18)
  1634 personer avla doktorgrad ved norske læresteder i 2020. Dette er 51 flere enn i 2019, eller en økning på 3 prosent. Hele veksten gjelder grader innenfor medisin og helsefag. Gjennomsnittsalderen blant de nye doktorene ...
 • An initial bibliometric mapping of six higher education institutions undergoing structural changes 

  Aksnes, Dag W.; Fossum, Lone Wanderås; Frølich, Nicoline (NIFU Innsikt;2021-4, Others, 2020-02-26)
  One objective of the Structural Reform introduced in Norwegian higher education in 2015 is to promote high quality of research and contribute to more academic environments performing at a high international level. Higher ...
 • Norge brukte 77 milliarder til FoU i 2019 

  Wendt, Kaja; Østby, Mona Nedberg (NIFU Innsikt;2021-3, Others, 2020-02-23)
 • Fusjonerte institusjoner i støpeskjeen: Endringer i faglige profiler og det regionale studietilbudet 

  Næss, Terje; Frølich, Nicoline; Elken, Mari (NIFU Innsikt;2021-2, Others, 2021-01-25)
  I dette notatet belyses utviklingen i studieprogramprofilen ved de fusjonerte institusjonene. Institusjonene har fått en tydeligere fagprofil målt som andel studieprogram innen ulike fagområder og også styrket mastergradsprofil, ...
 • The proportion of immigrants in Norwegian academia continues to grow 

  Gunnes, Hebe; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2020-19, Others, 2020-12-20)
  In 2018, 29 per cent of the researchers and academic staff at Norwegian universities, university colleges, health trusts and research institutes had an immigrant background. The numbers have doubled since 2007. About 80 ...
 • Gender balance among researchers in Norwegian academia 

  Steine, Frøydis Sæbø; Gunnes, Hebe; Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2020-20, Others, 2020-12-20)
  In 2019, almost 37,500 researchers participated in research and development (R&D) in the higher education sector and the institute sector combined. Among these, 49 per cent were women. Compared with the gender distribution ...
 • Policy processes shaping the Norwegian Structural Reform 

  Vukasovic, Martina; Frølich, Nicoline; Bleiklie, Ivar; Elken, Mari; Michelsen, Svein (NIFU Innsikt;2021-1, Others, 2021-01-04)
  In April 2015 the Norwegian government launched a large-scale re-organisation of the Norwegian higher education landscape. A key characteristic of the 2015 Structural Reform is not the basic policy solution per se, but ...
 • Kjønnsbalanse blant forskere i norsk akademia 

  Steine, Frøydis Sæbø; Gunnes, Hebe; Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2020-18, Others, 2020-11-21)
  I 2019 deltok nesten 37 500 forskere og faglig personale i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren samlet. Blant disse var 49 prosent kvinner. Sammenlignet med ...
 • Mangfoldstatistikk: Stor vekst i antall forskere med innvandrerbakgrunn i norsk akademia 

  Gunnes, Hebe; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2020-17, Others, 2020-12-18)
  I 2018 hadde 29 prosent av forskerne og det faglige personalet ved norske universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter innvandrerbakgrunn. Dette er over dobbelt så mange som i 2007. Om lag 80 prosent av ...
 • NOK 15 billion on R&D in the institute sector in 2019 

  Sarpebakken, Bo (NIFU Innsikt;2020-16, Others, 2020-11-26)
  NOK 15.1 billion was used to carry out research and development work (R&D) in the institute sector in 2019, which equals a real decrease of about 1.5 per cent from 2018. The entire decrease is due to lower capital R&D ...
 • More than NOK 26 billion on R&D in the higher education sector 

  Wendt, Kaja; Østby, Mona Nedberg (NIFU Innsikt;2020-15, Others, 2020-11-26)
  The R&D survey shows that Norwegian higher education institutions and university hospitals spent a total of NOK 26.3 billion on research and development (R&D) in 2019. That is NOK 3 billion more than in 2017, or 6 per cent ...
 • 15 milliarder til FoU i instituttsektoren i 2019 

  Sarpebakken, Bo (NIFU Innsikt;2020-14, Others, 2020-11-26)
  Det ble utført forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 15,1 milliarder kroner i instituttsektoren i 2019, noe som gir en realnedgang på om lag halvannen prosent fra 2018. Hele nedgangen skyldes lavere kapitalutgifter. ...
 • Svak nedgang i antall doktorgrader første halvår 2020 

  Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2020-12, Others, 2020-11-26)
  I første halvår 2020 ble det avlagt 848 doktorgrader ved norske læresteder. Det er 29 færre enn samme periode året før, eller en 3 prosent nedgang. Antall disputaser økte jevnt i mange år inntil 2013, som i flere år ble ...
 • Over 26 milliarder til FoU i universitets- og høgskolesektoren 

  Østby, Mona; Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2020-13, Others, 2020-11-26)
  FoU-undersøkelsen viser at norske universiteter, høgskoler og universitetssykehus brukte til sammen 26,3 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2019. Det er 3 milliarder kroner mer enn i 2017, eller 6 ...

Vis flere