Recent Submissions

 • Tverrfaglig forskning – en litteraturgjennomgang 

  Svartefoss, Silje Marie; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU Innsikt;2022-4, Others, 2022-04-25)
  Hva menes med tverrfaglig forskning? Hvilken betydning har institusjonelle forhold for å legge til rett for og styrke den tverrfaglige forskningen?
 • Evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag, første syntese 

  Skålholt, Asgeir; Høst, Håkon; Dahlback, Jorunn; Tønder, Anna Hagen (NIFU Innsikt;2022:3, Others, 2022-04)
  Denne utgaven av NIFU Innsikt bygger på første underveisrapport fra evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag. Den omhandler bakgrunnen og prosessen bak læreplan- og strukturendringene i fagfornyelsen yrkesfag. I tillegg gis ...
 • The impact of the structural reform: what do academics think and do? 

  Huisman, Jeroen; Eide, Thea; Daenekindt, Stijn; Frølich, Nicoline (NIFU Innsikt;2022-1, Others, 2022-02-24)
  In 2015 a large-scale structural reform was introduced in Norway, aiming at improving the quality of higher education. Through mergers between institutions, reform objectives such as high-quality education and research, ...
 • Organisational features of Norwegian higher education institutions: perceptions on organisational change 

  Huisman, Jeroen; Eide, Thea; Soppe, Karlijn; Frølich, Nicoline (NIFU Innsikt;2022-2, Others, 2022-02-24)
  In 2015 a large-scale re-structuring of the Norwegian higher education sector was launched, resulting in a number of merger processes leading to more comprehensive institutions than before. The merger processes are complex ...
 • Fremtidslaboratorium om digital helsehjelp 

  Scordato, Lisa; Koch, Per; Oftedal, Elin M.; Laudal, Thomas (NIFU Innsikt;2021-20, Others, 2021-12-22)
  I dette notatet gir vi en kort oppsummering fra et Fremtidslaboratorium om digital helsehjelp i Norge. Øvelsen ble gjennomført den 8. oktober 2021 i samarbeid mellom NIFU og UiS i regi av forskningsprosjektet Releasing the ...
 • Fremtidslaboratorium om oljenæringens fremtid 

  Koch, Per; Scordato, Lisa (NIFU Innsikt;2021-19, Others, 2021-12-20)
  I dette notatet gir vi en kort oppsummering fra et halvdags Fremtidslaboratorium om olje- og gass næringens fremtid i Norge. Øvelsen ble gjennomført den 11. oktober 2021 i samarbeid mellom NIFU og Handelshøgskolen BI. Målet ...
 • Realnedgang i FoU-utgifter, men flere FoU-årsverk i instituttsektoren 

  Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-18, Others, 2021-12-03)
  FoU-utgiftene i instituttsektoren hadde en realnedgang på rundt 3 prosent i 2020, mens det var en liten økning i utførte FoU-årsverk. Nedgangen i FoU-utgiftene gjaldt lavere driftsutgifter, en nedgang som kan tilskrives ...
 • Lavere vekst i nordisk FoU-aktivitet 

  Wendt, Kaja; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-16, Others, 2021-11-29)
  Nye tall fra de nordiske statistikkprodusentene viser at det ble brukt om lag 475 milliarder norske kroner til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norden i 2020. Justert for prisstigningen, betyr dette en samlet økning ...
 • Lower growth in Nordic R&D activity 

  Wendt, Kaja; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-17, Others, 2021-11-29)
  Recent figures from the Nordic producers of R&D statistics show that approximately NOK 475 billion was spent on research and experimental development (R&D) in the Nordic region in 2020. Adjusted for inflation, this equals ...
 • Statsbudsjettet 2022: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2022 

  Kallerud, Egil; Sarpebakken, Bo (NIFU Innsikt;2021-15, Others, 2022-11-24)
  Solberg-regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 den 12. oktober 2021. Støre-regjeringen, som tiltrådte 14. oktober, fremmet forslag til endringer i budsjettforslaget for 2022 gjennom en tilleggsproposisjon ...
 • Nesten 900 nye doktorer våren 2021 

  Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-14, Others, 2021-11-16)
  I første halvår 2021 ble det avlagt 898 doktorgrader ved norske læresteder. Det er 51 flere enn samme periode året før, eller en 6 prosent økning. Det ble satt nye årsrekorder i antall doktorgrader, både i 2018, 2019 og ...
 • Kjønnsbalansen i instituttsektoren 

  Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-13, Others, 2021-11-10)
  I 2020 var det 45 prosent kvinner blant forskerne og det faglige personale som deltok i FoU i instituttsektoren. Sammenlignet med situasjonen for ti år siden har andelen kvinner økt med 6 prosentpoeng. Det er betydelige ...
 • Lite vekst i norsk FoU-innsats, men høyere FoU-andel av BNP 

  Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2021-12, Others, 2021-10-22)
  Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 78 milliarder kroner i 2020. I løpende priser gir dette en økning på 1,5 milliarder fra 2019, ...
 • Innovativ matematikkundervisning på barnetrinnet førte til positive resultater 

  Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Siddiq, Fazilat; Smedsrud, Jørgen; Bugge, Markus; Daus, Stephan (NIFU Innsikt;2021-11, Others, 2021-06-03)
  Matematikkundervisning på barnetrinnet med læreverket Dragonbox Skole har så langt vært en suksess. Implementeringen har hatt god oppslutning med engasjerte lærere. Elevene som brukte læreverket, gjorde det bedre på ...
 • Lærestedenes FoU har høy næringsrelevans 

  Østby, Mona Nedberg (NIFU Innsikt;2021-10, Others, 2021-05-25)
  27 prosent av lærestedenes FoU-aktivitet i 2019 hadde relevans for næringslivet. Det rapporterer forskningsmiljøene. Teknologi og landbruks-, fiskerifag og veterinærmedisin er fagområdene med høyest næringsrelevans. Norges ...
 • Kontinuitet fremfor innovasjon. Valg av faglig organisering ved fusjonerte institusjoner 

  Korseberg, Lene; Eide, Thea; Frølich, Nicoline (NIFU Innsikt;2021-9, Others, 2021-05-19)
  De fleste fusjonerte institusjonene har valgt en modell for faglig organisering som i stor grad reflekterer den fakultetsstrukturen som eksisterte før fusjonen. Valget av ny struktur er dermed preget av kontinuitet, heller ...
 • R&D within thematic areas 2019 

  Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2021-8, Others, 2021-04-29)
  Results from the R&D survey 2019 show that health and care was the largest thematic area with more than NOK 12 billion in current expenditure on R&D, followed by energy with almost NOK 11 billion. Among the technology ...
 • Tematiske FoU-områder 2019 

  Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2021-7, Others, 2021-04-23)
  Resultater fra FoU-undersøkelsen for 2019 viser at helse og omsorg var det største tematiske FoU-området med over 12 milliarder kroner i driftsutgifter til FoU, etterfulgt av energi med nærmere 11 milliarder kroner. Blant ...
 • Vanskeligere inngang på arbeidsmarkedet for nyutdannede under koronapandemien 

  Skjelbred, Siv-Elisabeth; Ulvestad, Marte E. S. (NIFU Innsikt;2021-6, Others, 2020-04-13)
  Arbeidsledigheten for nyutdannede med mastergrad har økt med 1,7 prosentpoeng under koronapandemien. Dette ser ut til å være drevet av økt ledighet blant nyutdannede innen humanistiske og estetiske fag og samfunnsvitenskapelige ...
 • Ny årsrekord – over 1 600 tok doktorgrad i 2020 

  Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-5, Others, 2021-03-18)
  1634 personer avla doktorgrad ved norske læresteder i 2020. Dette er 51 flere enn i 2019, eller en økning på 3 prosent. Hele veksten gjelder grader innenfor medisin og helsefag. Gjennomsnittsalderen blant de nye doktorene ...

View more