Now showing items 1-20 of 205

  • 15 milliarder til FoU i instituttsektoren i 2019 

   Sarpebakken, Bo (NIFU Innsikt;2020-14, Others, 2020-11-26)
   Det ble utført forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 15,1 milliarder kroner i instituttsektoren i 2019, noe som gir en realnedgang på om lag halvannen prosent fra 2018. Hele nedgangen skyldes lavere kapitalutgifter. ...
  • Adding value to side-streams in the food and beverage industry: Lessons for the circular bioeconomy 

   Klitkou, Antje; Bolwig, Simon (NIFU Insight;2019-12, Others, 2019-06-13)
   We present main challenges and opportunities for the valorisation of side-streams in the food and beverage industry, based on comparative case studies in Norway and in Denmark: on whey in the dairy industry, on animal ...
  • Betydningen av bosted for utdanningsvalg 

   Fidjeland, Andreas; Knutsen, Tora; Stubhaug, Magnus Eliasson (NIFU Innsikt;2023-6, Others, 2023-09-28)
   Det store flertallet av førstegangssøkerne til høyere utdanning har et lærested nær bostedet sitt. Likevel har majoriteten et lærested i en annen region som sitt førstevalg når de søker høyere utdanning. Vår analyse av ...
  • Bosted etter studiene 

   Fidjeland, Andreas Østbø; Stubhaug, Magnus Eliasson (NIFU Innsikt;2023:10, Others, 2023-11)
   Undersøkelser av studenter viser at det er vanlig å bo der en studerte også etter at studiene er ferdig. Tidligere studier viser også at det er vanligst å søke høyere utdanning i en annen region enn ens hjemregion. Dette ...
  • Bruk av digital teknologi i høyere utdanning – en kunnskapsoppsummering 

   Flobakk-Sitter, Fride; Fossum, Lone Wanderås (NIFU Innsikt;2023-2, Others, 2023-03-31)
   Gjennom en systematisk kunnskapsoppsummering har vi sett nærmere på hvordan digital teknologi brukes i høyere utdanning. Vi ser på ordinære undervisningssituasjoner, med fokus på studenter og undervisere. Kunnskapsoppsummeringen ...
  • Bærekraft og grønn omstilling i universitets- og høyskolesektoren 

   Flobakk-Sitter, Fride; Elken, Mari (NIFU Innsikt;2022:6, Others, 2022-06)
   En gjennomgang av sentrale strategidokumenter for universiteter og høyskoler i Norge viser at det er store variasjoner i hvilken grad lærestedene vektlegger og arbeider med bærekraftig omstilling. Selv om noen universiteter ...
  • Considerable increase in Norway’s R&D 

   Sundnes, Susanne Lehmann (Newsletter;FoU-statistics – NIFU, Others, 2016-11)
   Preliminary figures for 2015 show that Norway spent more than 60 billion NOK on research and experimental development (R&D). This represents an increase of 12 per cent from 2014, or 6.5 billion NOK. The R&D share of GDP ...
  • Continued growth in Nordic R&D activity 

   Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2020-9, Others, 2020-11-17)
   Preliminary figures from the Nordic statistical producers show that just over 458 billion NOK was spent on research and experimental development (R&D) in the Nordic region in 2019. In fixed prices, this equals an increase ...
  • Continued growth in Norway's R&D efforts 

   Sundnes, Susanne Lehmann (Others, 2017)
   Preliminary figures for expenditure on research and experimental development (R&D) in Norway in 2016 show that the total R&D efforts amounted to more than NOK 63.5 billion. In current prices, this results in an increase ...
  • Creating Prospective Value Chains for Renewable Road Transport Energy Sources 

   Wessberg, Nina; Leinonen, Anna; Tuominen, Anu; Eerola, Annele; Bolwig, Simon (EFP Brief;257, Others, 2014-07)
   If the Nordic energy and transport sectors are to meet the 2050 energy and climate policy targets, major systemic chang-es are necessary. The transition requires cooperation between public and private actors. The approach ...
  • Digital teknologi i undervisningen: hva, hvorfor og hvordan? 

   Slette, Aslaug Louise; Korseberg, Lene; Flobakk-Sitter, Fride; Stalheim, Odd Rune (NIFU Innsikt;2023-11, Others, 2023-12-11)
   Digitalisering i høyere utdanning blir ofte en diskusjon om tekniske løsninger. Hvordan kan vi vri diskusjonen fra teknologibasert tenkning og mer over til designbasert tenkning? Gjennom fem eksempler ser vi nærmere på ...
  • Doktorgrader i tall 1-2016 

   Sarpebakken, Bo (Others, 2016-09)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 1999-2 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;11, Others, 1999-10)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2000-1 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;12, Others, 2000-02)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2000-2 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;13, Others, 2000-10)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2001-1 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;14, Others, 2001-03)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2001-2 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;15, Others, 2001-10)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2002-1 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;16, Others, 2002-03)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2002-2 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;17, Others, 2002-10)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2003-1 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;18, Others, 2003-02)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.