Recent Submissions

 • NIFU Årsrapport 2019 

  Unknown author (NIFU årsrapport;2019, Report, 2020-09-01)
  NIFUs årsrapport og årsberetning for 2019. Inkluderer revisjonsberetning, oversikt over ansatte og publikasjonsliste. Rapporten gjengir også hovedpunktene fra NIFUs 50-årsjubileum 2019.
 • Evaluering av Kompetanseløft 2020. Delrapport II 

  Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sutherland; Aamodt, Per Olaf (SINTEF Rapport;2020:00383, Research report, 2020)
  Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker ...
 • Science & Technology Indicators for Norway 2019 

  Solberg, Espen; Wendt, Kaja (Report, 2019-12)
  The world is being digitised, and so is the Report on Science and Technology indicators for Norway (“The Indicator Report”) and the Research Council of Norway. The report continues to offer a collection of indicators, ...
 • Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer : Overblikk og hovedtrender 2019 

  Solberg, Espen; Wendt, Kaja (Report, 2019-10)
  Verden digitaliseres, og det gjelder også Indikatorrapporten og Forskningsrådet for øvrig. Den mer enn 20 år gamle papirutgaven med tallgrunnlaget for det norske FoU- og innovasjonssystemet har nå tatt skrittet fullt ut ...
 • Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2019 

  Solberg, Espen; Wendt, Kaja (Research report, 2019-06)
  Den første rapporten om det norske forsknings- og innovasjonssystemet kom i 1997. Indikatorrapporten, som er blitt rapportens kortnavn, har siden utviklet seg i både omfang og form. Fra og med 2018 er rapporten nettbasert, ...
 • Kunnskapsreiser - Innblikk og overblikk fra NIFUs historie 1969-2019 

  Solberg, Espen; Lampi, Claes (Book, 2019-12)
  I mer enn 50 år har NIFU gjennom statistikk, utredninger og forskning bidratt til en mer kunnskapsbasert politikk nasjonalt og internasjonalt. Denne boken gir noen riss av institusjonshistorien og faghistorien på et utvalg ...
 • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015–2019: Sluttrapport 

  Aamodt, Per Olaf; Hybertsen, Ingunn Dahler; Røsdal, Trude; Stensaker, Bjørn; Caspersen, Joakim; Federici, Roger André (Research report, 2019-12)
  Dette er sluttrapport i evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden fra 2015 til 2019. I rapporten følger vi opp mange av de samme resultatene fra de to delrapportene fra 2017 og 2018, særlig deltagerundersøkelsen ...
 • Instituttkatalogen 2019:1 

  Sarpebakken, Bo (Instituttkatalogen;2019-1, Others, 2019-12-19)
  Instituttkatalogen gir en samlet oversikt over enheter som inngår i instituttsektoren i det norske forskningssystemet. Instituttsektoren består av en heterogen gruppe institusjoner, der mange har FoU som kjerneaktivitet. ...
 • Stiftelsen Studies in Technology, Innovation and Economic Policy (STEP-group). En evaluering 

  Unknown author (Report, 2001-08)
  Policy (STEP-group) er gjennomført av Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) etter oppdrag fra Norges forskningsråd. Evalueringsoppdraget omfattet også Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). Evalueringene ...
 • Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). En evaluering 

  Unknown author (Report, 2001-08)
  Den foreliggende evalueringen av Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) er gjennomført av Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på oppdrag fra Norges forskningsråd. Evalueringsoppdraget omfattet også ...
 • Børs- Kontor - Katedral. Evaluering av NAVFs utredningsinstitutt 

  Lundgren, Ulf P. (Report, 1990-06-08)
  Evalueringsutvalget og organisasjonsutvalget for NAVF’s Utredningsinstitutt ble begge oppnevnt av NAVF våren 1989. Organisasjonsutvalget avsluttet sitt arbeid i april 1990, og Evalueringsutvalget hadde sitt siste møte 8. ...
 • Bioeconomy and digitalisation 

  Klitkou, Antje; Bozell, Joe; Panoutsou, Calliope; Kuhndt, Michael; Kuusisaari, Jaakko; Beckmann, Jan Peter (Research report, 2017)
  Mistra continuously strives to invest in research programmes with great relevance for developments in society and industry and with strong pertinence for solving environmental problems. In response to a number of contacts ...
 • Argumentation as a pathway to critical thinking 

  Ferguson, Leila Eve; Bubikova-Moan, Jarmila (Chapter, 2019)
  Based on insights from the field of educational psychology, we designed and implemented an eightweek, small-scale intervention for first year university students in educational sciences. Critical thinking and argumentation ...
 • Evaluering av Kompetanseløft 2020 Delrapport I, del II 

  Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf; Olsen, Dorothy Sutherland; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog (SINTEF Rapport;2019:00317, Research report, 2019)
  Rapporten er del II av første del av følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020 (K2020). Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Rapporten presenterer funn fra intervjuer ...
 • NIFU årsrapport 2018 

  Unknown author (Report, 2018-06)
  NIFUs årsrapport og årsberetning 2018. Inkluderer revisjonsberetning, oversikt over ansatte og publikasjonsliste.
 • TALIS 2018 : Første hovedfunn fra ungdomstrinnet 

  Throndsen, Inger; Carlsten, Tone Cecilie; Björnsson, Julius Kristjan (Research report, 2019-06)
  OECDs Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018 er en internasjonal komparativ undersøkelse blant lærere og skoleledere. Studien kaster lys over temaer og forhold som anses som sentrale for undervisning og ...
 • FoU-statistikk og indikatorer: Forskning og utviklingsarbeid 2019 

  Østby, Mona Nedberg (Others, 2019-06)
  NO: Denne tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Lommefolderen, samt tallgrunnlaget, er tilgjengelig elektronisk på www.nifu.no/fou-statistiske/fou-statistikk/fou-lomme ...
 • Kunnskapsreiser. Innblikk og overblikk fra NIFUs historie 1969-2019 

  Solberg, Espen; Lampi, Claes (Book, 2019-06)
  I mer enn 50 år har NIFU gjennom statistikk, utredninger og forskning bidratt til en mer kunnskapsbasert politikk nasjonalt og internasjonalt. Denne boken gir noen riss av institusjonshistorien og faghistorien på et utvalg ...
 • Sources of inventive activity and the IPR system: An empirical analysis of a changing relationship in a small open economy (Norway) 

  Iversen, Eric James (Doctoral thesis, 2010)
  This thesis examines and analyzes changing patterns of IPR use (particularly patenting) in the specific context of a national system of innovation (Norway). Norway has, like many other OECD countries, seen a significant ...

View more