Recent Submissions

 • Børs- Kontor - Katedral. Evaluering av NAVFs utredningsinstitutt 

  Lundgren, Ulf P. (Report, 1990-06-08)
  Evalueringsutvalget og organisasjonsutvalget for NAVF’s Utredningsinstitutt ble begge oppnevnt av NAVF våren 1989. Organisasjonsutvalget avsluttet sitt arbeid i april 1990, og Evalueringsutvalget hadde sitt siste møte 8. ...
 • Stiftelsen Studies in Technology, Innovation and Economic Policy (STEP-group). En evaluering 

  Unknown author (Report, 2001-08)
  Policy (STEP-group) er gjennomført av Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) etter oppdrag fra Norges forskningsråd. Evalueringsoppdraget omfattet også Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). Evalueringene ...
 • Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). En evaluering 

  Unknown author (Report, 2001-08)
  Den foreliggende evalueringen av Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) er gjennomført av Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på oppdrag fra Norges forskningsråd. Evalueringsoppdraget omfattet også ...
 • Bioeconomy and digitalisation 

  Klitkou, Antje; Bozell, Joe; Panoutsou, Calliope; Kuhndt, Michael; Kuusisaari, Jaakko; Beckmann, Jan Peter (Research report, 2017)
  Mistra continuously strives to invest in research programmes with great relevance for developments in society and industry and with strong pertinence for solving environmental problems. In response to a number of contacts ...
 • Argumentation as a pathway to critical thinking 

  Ferguson, Leila Eve; Bubikova-Moan, Jarmila (Chapter, 2019)
  Based on insights from the field of educational psychology, we designed and implemented an eightweek, small-scale intervention for first year university students in educational sciences. Critical thinking and argumentation ...
 • Evaluering av Kompetanseløft 2020 Delrapport I, del II 

  Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf; Olsen, Dorothy Sutherland; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog (SINTEF Rapport;2019:00317, Research report, 2019)
  Rapporten er del II av første del av følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020 (K2020}. Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Rapporten presenterer funn fra intervjuer ...
 • NIFU årsrapport 2018 

  Unknown author (Report, 2018-06)
  NIFUs årsrapport og årsberetning 2018. Inkluderer revisjonsberetning, oversikt over ansatte og publikasjonsliste.
 • TALIS 2018 : Første hovedfunn fra ungdomstrinnet 

  Throndsen, Inger; Carlsten, Tone Cecilie; Björnsson, Julius Kristjan (Research report, 2019-06)
  OECDs Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018 er en internasjonal komparativ undersøkelse blant lærere og skoleledere. Studien kaster lys over temaer og forhold som anses som sentrale for undervisning og ...
 • FoU-statistikk og indikatorer: Forskning og utviklingsarbeid 2019 

  Østby, Mona Nedberg (Others, 2019-06)
  NO: Denne tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Lommefolderen, samt tallgrunnlaget, er tilgjengelig elektronisk på www.nifu.no/fou-statistiske/fou-statistikk/fou-lomme ...
 • Kunnskapsreiser. Innblikk og overblikk fra NIFUs historie 1969-2019 

  Solberg, Espen; Lampi, Claes (Book, 2019-06)
  I mer enn 50 år har NIFU gjennom statistikk, utredninger og forskning bidratt til en mer kunnskapsbasert politikk nasjonalt og internasjonalt. Denne boken gir noen riss av institusjonshistorien og faghistorien på et utvalg ...
 • Sources of inventive activity and the IPR system: An empirical analysis of a changing relationship in a small open economy (Norway) 

  Iversen, Eric James (Doctoral thesis, 2010)
  This thesis examines and analyzes changing patterns of IPR use (particularly patenting) in the specific context of a national system of innovation (Norway). Norway has, like many other OECD countries, seen a significant ...
 • Evaluering av primærnæringsinstituttene : Hovedrapport 

  Solberg, Espen (Research report, 2018)
 • Evaluating and improving research-society relations: The role of normal and extraordinary impact 

  Sivertsen, Gunnar; Meijer, Ingeborg (R-QUEST Policy Brief;3, Others, 2018)
  Reflecting on current methods in evaluations of the societal impacts of research, this policy brief pinpoints the distinction between normal and extraordinary impact of research and the limitations of evidence-based case ...
 • The effects of performance-based research funding systems 

  Sivertsen, Gunnar; Aagaard, Kaare (R-QUEST Policy Brief;2, Others, 2017)
  The effects of performance-based research funding systems are among the most contested issues in both science policy studies and broader academic discussions. A key question in these debates, the relationship between ...
 • The development of diversity statistics for Norwegian research and higher education 

  Gunnes, Hebe; Wiig, Ole (Conference object, 2018-09-12)
 • Slutevaluering af Markedsmodningsfonden 

  Unknown author (Report, 2018-11-30)
  Som led i aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af 24. maj 2018 er parterne blevet enige om at afvikle Markedsmodningsfonden ...
 • Indiktatorrapporten 2018 : Overblikk og trender 

  Wendt, Kaja; Solberg, Espen (Report, 2018-10)
  Gjennom 20 år har tallgrunnlaget for det norske FoU- og innovasjonssystemet blitt presentert gjennom de årlige utgivelsene av Indikatorrapporten. Fra og med 2018 blir dette tallgrunnlaget hovedsakelig presentert på nett ...
 • Evaluering av Kompetanseløft 2020. Første delrapport 2018 

  Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf; Monkerud, Lars Chr.; Helgesen, Marit Kristine; Lippestad, Jan Wilhelm; Grut, Lisbet (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Denne første del av følgeevalueringen av Kompetanseløft 2020 (K2020) viser at svært mange kommuner søker midler over K2020, noe vi vil anta viser at K2020 svarer på reelle behov i kommunene. Så langt kan det virke som det ...
 • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 2 

  Caspersen, Joakim; Aamodt, Per Olaf; Stensaker, Bjørn; Federici, Roger Andre (NTNU Samfunnsforskning;Rapport 2018 Mangfold og inkludering, Research report, 2018-07)
  Dette er den andre rapporten i evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015-2019. Rapporten følger opp mange av de samme metodene og funnene fra forrige rapport, særlig deltagerundersøkelsen som hvert ...

View more