Nye registreringer

 • Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2021 

  Solberg, Espen; Wendt, Kaja (Report, 2021-10)
  Indikatorrapporten har utviklet seg både i form og omfang siden den første gang ble utgitt i 1997. 2021-utgaven er den fjerde nettbaserte utgaven (www.forskningsrådet.no/indikatorrapporten/). Et hovedpoeng med rapporten ...
 • Kompetanseutvikling i et mangfoldig landskap - Om virkninger av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten 

  Andrews, Therese Marie; Lødding, Berit; Fylling, Ingrid; Hustad, Bent-Cato (Research report, 2018)
  Dette er sluttrapport fra evalueringen av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten (SEVUPPT), som Nordlandsforskning, NIFU og Nord universitet har gjennomført på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Evalueringen ...
 • Understanding forest-based value creation in a regional context 

  Klitkou, Antje (Chapter, 2020)
  This chapter explores forest-based value creation in a regional context. Since this book is about the circular economy, I concentrate here on value creation based on valorisation of side streams and residues from forestry ...
 • Curriculum sensitivity of the TIMSS science test: Adjacent-grades within schools design 

  Daus, Stephan; Stancel-Piatak, Agnes; Braeken, Johan (Lecture, 2019)
 • Det er trolig flere forskere som forsker på 1. mai-tog enn som går i det 

  Solberg, Espen; Ingeborgrud, Lina; Korseberg, Lene; Frølich, Nicoline; Lyby, Lars (Chronicle, 2021-09-21)
  I Norge er rundt 90 000 personer involvert i forskning, hvorav drøyt en tredel har en forskerstilling. Forskning er altså ikke et marginalt område, men en viktig del av arbeidslivet. Vi har for lengst fått flere forskere ...
 • Følgeevaluering av Kompetanseløft 2020: Sluttrapport 

  Grut, Lisbet; Lippestad, Jan-W.; Monkerud, Lars Chr.; Olsen, Dorothy Sutherland; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf (;2021:00703, Research report, 2021)
  I denne rapporten presenteres resultater fra følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. Evalueringen er gjennomført som et teamarbeid mellom forskere fra forskningsinstituttene SINTEF, NIBR ...
 • NIFU årsrapport 2020 

  Ukjent forfatter (Others, 2021-05)
  Året 2020 vil gå inn i historiebøkene som et dramatisk og svært annerledes år. Fra og med mars måned stoppet all vår reiseaktivitet og fysiske arrangementer. NIFUs tradisjonelle årskonferanse ble avlyst. 2020 var også året ...
 • Koronapandemien i grunnskolen - håndtering og konsekvenser 

  Caspersen, Joakim; Hermstad, Ingrid Holmedahl; Hybertsen, Ingunn Dahler; Lynnebakke, Brit; Vika, Karl Solbue; Smedsrud, Jørgen; Wendelborg, Christian; Federici, Roger André (Rapport;, Research report, 2021-03)
  Den 12. mars 2020 stengte alle landets grunnskoler på grunn av COVID-19 pandemien. I denne rapporten presenteres resultater fra en bred gjennomgang av foreliggende studier knyttet til pandemien og grunnskolenes håndtering, ...
 • TALIS 2018. Flere hovedfunn fra ungdomstrinnet. Andre delrapport fra OECDs internasjonale studie av undervisning og læring 

  Carlsten, Tone Cecilie; Throndsen, Inger; Björnsson, Julius Kristjan (Research report, 2020-03)
  Den foreliggende rapporten er den andre nasjonale delrapporten fra TALIS-undersøkelsen i 2018. I denne rapporteringen er det funn om lærere og skoleledere som verdsatte profesjonsutøvere som fremheves. I rapporteringsplanen ...
 • Innovasjonsforsker: – En krise kan gi muligheter, fordi man må gjøre ting annerledes 

  Odland, Anne Myklebust (Others, 2020-06-22)
  Intervju med NIFU-forsker Dorothy Sutherland Olsen.
 • Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2020 

  Solberg, Espen; Wendt, Kaja (Report, 2020-10)
  Den gode gamle katalogen med indikatorer og statistikk for utviklingen i det norske – og internasjonale – forsknings- og innovasjonssystemet er nå historie. Isteden har vi fått et levende og innholdsrikt nettsted som byr ...
 • Instituttkatalogen 2020 

  Sarpebakken, Bo (Others, 2020-12)
  Instituttkatalogen gir en oversikt over de fleste enheter som inngår i instituttsektoren i det norske forskningssystemet. Instituttsektoren består av en heterogen gruppe institusjoner, der mange har FoU som kjerneaktivitet. ...
 • NIFU Årsrapport 2019 

  Ukjent forfatter (NIFU årsrapport;2019, Report, 2020-09-01)
  NIFUs årsrapport og årsberetning for 2019. Inkluderer revisjonsberetning, oversikt over ansatte og publikasjonsliste. Rapporten gjengir også hovedpunktene fra NIFUs 50-årsjubileum 2019.
 • Evaluering av Kompetanseløft 2020. Delrapport II 

  Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sutherland; Aamodt, Per Olaf (SINTEF Rapport;2020:00383, Research report, 2020)
  Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker ...
 • Science & Technology Indicators for Norway 2019 

  Solberg, Espen; Wendt, Kaja (Report, 2019-12)
  The world is being digitised, and so is the Report on Science and Technology indicators for Norway (“The Indicator Report”) and the Research Council of Norway. The report continues to offer a collection of indicators, ...
 • Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer : Overblikk og hovedtrender 2019 

  Solberg, Espen; Wendt, Kaja (Report, 2019-10)
  Verden digitaliseres, og det gjelder også Indikatorrapporten og Forskningsrådet for øvrig. Den mer enn 20 år gamle papirutgaven med tallgrunnlaget for det norske FoU- og innovasjonssystemet har nå tatt skrittet fullt ut ...
 • Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2019 

  Solberg, Espen; Wendt, Kaja (Research report, 2019-06)
  Den første rapporten om det norske forsknings- og innovasjonssystemet kom i 1997. Indikatorrapporten, som er blitt rapportens kortnavn, har siden utviklet seg i både omfang og form. Fra og med 2018 er rapporten nettbasert, ...
 • Kunnskapsreiser - Innblikk og overblikk fra NIFUs historie 1969-2019 

  Solberg, Espen; Lampi, Claes (Book, 2019-12)
  I mer enn 50 år har NIFU gjennom statistikk, utredninger og forskning bidratt til en mer kunnskapsbasert politikk nasjonalt og internasjonalt. Denne boken gir noen riss av institusjonshistorien og faghistorien på et utvalg ...
 • Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015–2019: Sluttrapport 

  Aamodt, Per Olaf; Hybertsen, Ingunn Dahler; Røsdal, Trude; Stensaker, Bjørn; Caspersen, Joakim; Federici, Roger André (Research report, 2019-12)
  Dette er sluttrapport i evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden fra 2015 til 2019. I rapporten følger vi opp mange av de samme resultatene fra de to delrapportene fra 2017 og 2018, særlig deltagerundersøkelsen ...
 • Instituttkatalogen 2019:1 

  Sarpebakken, Bo (Instituttkatalogen;2019-1, Others, 2019-12-19)
  Instituttkatalogen gir en samlet oversikt over enheter som inngår i instituttsektoren i det norske forskningssystemet. Instituttsektoren består av en heterogen gruppe institusjoner, der mange har FoU som kjerneaktivitet. ...

Vis flere