Now showing items 118-137 of 181

  • Lavere vekst i nordisk FoU-aktivitet 

   Wendt, Kaja; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-16, Others, 2021-11-29)
   Nye tall fra de nordiske statistikkprodusentene viser at det ble brukt om lag 475 milliarder norske kroner til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norden i 2020. Justert for prisstigningen, betyr dette en samlet økning ...
  • Lite vekst i norsk FoU-innsats, men høyere FoU-andel av BNP 

   Wendt, Kaja (NIFU Innsikt;2021-12, Others, 2021-10-22)
   Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 78 milliarder kroner i 2020. I løpende priser gir dette en økning på 1,5 milliarder fra 2019, ...
  • Lower growth in Nordic R&D activity 

   Wendt, Kaja; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-17, Others, 2021-11-29)
   Recent figures from the Nordic producers of R&D statistics show that approximately NOK 475 billion was spent on research and experimental development (R&D) in the Nordic region in 2020. Adjusted for inflation, this equals ...
  • Lærestedenes FoU har høy næringsrelevans 

   Østby, Mona Nedberg (NIFU Innsikt;2021-10, Others, 2021-05-25)
   27 prosent av lærestedenes FoU-aktivitet i 2019 hadde relevans for næringslivet. Det rapporterer forskningsmiljøene. Teknologi og landbruks-, fiskerifag og veterinærmedisin er fagområdene med høyest næringsrelevans. Norges ...
  • Læringsspill er populært, men utbyttet usikkert 

   Skjelbred, Siv-Elisabeth; Daus, Stephan (NIFU Innsikt;2020:1, Others, 2020-05)
   Med digitalisering av skolen, har det blitt økt tilgang på digitale ressurser, herunder digitale læringsspill. Dagens elever er vokst opp med spill og underholdning, og ønsker slike elementer også i læringsverktøy. Et ...
  • Mange studieprogram ved fusjonerte læresteder opplever økt søkning 

   Røsdal, Trude; Næss, Terje (NIFU Innsikt;2020-3, Others, 2020-04-02)
   En gjennomgang av søkertall fra Samordna opptak for perioden 2013–2018 indikerer at de fleste fusjonerte læresteder har økt søkning til sine studieprogrammer, men noen studiesteder skiller seg ut. Antall førsteprioritetssøkere ...
  • Mangfoldstatistikk: Stor vekst i antall forskere med innvandrerbakgrunn i norsk akademia 

   Gunnes, Hebe; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2020-17, Others, 2020-12-18)
   I 2018 hadde 29 prosent av forskerne og det faglige personalet ved norske universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter innvandrerbakgrunn. Dette er over dobbelt så mange som i 2007. Om lag 80 prosent av ...
  • Mer FoU i alle de nordiske landene 

   Østby, Mona Nedberg (NIFU Innsikt;2019-7, Others, 2019-03-03)
   De nordiske landene investerte til sammen nærmere 410 milliarder kroner i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2017. I løpende priser er det nesten 27 milliarder, eller 7 prosent, mer enn året før, og det var vekst i alle ...
  • Mer FoU i Norden, men investeringene utgjør mindre andeler av BNP 

   Steine, Frøydis (NIFU Innsikt;2019-21, Others, 2019-12-11)
   Foreløpige tall fra de nordiske statistikkprodusentene viser at det ble brukt i overkant av 433 milliarder norske kroner til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norden i 2018. I løpende priser er det om lag 23 milliarder ...
  • Moderat vekst i nordiske lands FoU-utgifter 2016 

   Wendt, Kaja (Nordisk nyhetsbrev;2016, Others, 2017-12-21)
  • Moderate growth in Nordic R&D expenditure 2016 

   Wendt, Kaja (Nordic newsletter;2016, Others, 2017-12-21)
  • More R&D in all Nordic countries 

   Østby, Mona Nedberg (NIFU Insight;2019-6, Others, 2019-03-03)
   The Nordic countries invested a total of nearly 410 billion NOK in research and development (R&D) in 2017. In current prices R&D expenditure increased by 27 billion NOK, or 7 per cent, from 2016, and all countries displayed ...
  • More R&D in the Nordic countries, but the investments account for a smaller share of GDP 

   Steine, Frøydis (NIFU Innsikt;2019-22, Others, 2019-12-11)
   Preliminary figures show that the Nordic region spent more than NOK 433 billion on research and development (R&D) in 2018, about NOK 23 billion more than in 2017 (current prices). This corresponds to a 6 per cent increase. ...
  • More than NOK 26 billion on R&D in the higher education sector 

   Wendt, Kaja; Østby, Mona Nedberg (NIFU Innsikt;2020-15, Others, 2020-11-26)
   The R&D survey shows that Norwegian higher education institutions and university hospitals spent a total of NOK 26.3 billion on research and development (R&D) in 2019. That is NOK 3 billion more than in 2017, or 6 per cent ...
  • Nearly 70 billion NOK to R&D in Norway in 2017 

   Østby, Mona Nedberg (Insight;2018-6, Others, 2018-11-07)
   Preliminary figures show that Norway spent nearly 70 billion NOK on research and experimental development (R&D) in 2017. In current prices, R&D expenditure increased by more than 6 billion NOK, equaling 10 per cent, from ...
  • Nesten 70 milliarder til FoU i 2017 

   Østby, Mona Nedberg (Others, 2018-10-26)
   Det ble til sammen brukt om lag 70 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2017. Det viser de foreløpige tallene fra FoU-statistikken. I løpende priser økte FoU-innsatsen betydelig, med over 6 ...
  • Nesten 900 nye doktorer våren 2021 

   Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-14, Others, 2021-11-16)
   I første halvår 2021 ble det avlagt 898 doktorgrader ved norske læresteder. Det er 51 flere enn samme periode året før, eller en 6 prosent økning. Det ble satt nye årsrekorder i antall doktorgrader, både i 2018, 2019 og ...
  • Newsletters on Nordic R&D statistics: 2011 

   Wendt, Kaja (Others, 2013-03-05)
   Newsletter on R&D statistics in the Nordic countries. The statistical sources are national producers of R&D statistics, the OECD Main Science and Technology Indicators and Eurostat.
  • Newsletters on Nordic R&D statistics: 2012 

   Wendt, Kaja (Others, 2013-12)
   Newsletter on R&D statistics in the Nordic countries. The statistical sources are national producers of R&D statistics, the OECD Main Science and Technology Indicators and Eurostat.
  • Newsletters on Nordic R&D statistics: 2013 

   Wendt, Kaja (Others, 2015-02)
   Newsletter on R&D statistics in the Nordic countries. The statistical sources are national producers of R&D statistics, the OECD Main Science and Technology Indicators and Eurostat.