• Doktorgrader i tall 2008-2 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;29, Others, 2008-09)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2009-1 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;30, Others, 2009-02)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2009-2 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;31, Others, 2009-09)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2010-1 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;32, Others, 2010-02)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2010-2 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;33, Others, 2010-09)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2011-1 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;34, Others, 2011-02)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2011-2 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;35, Others, 2011-09)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2012-1 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;36, Others, 2012-02)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2012-2 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;37, Others, 2012-09)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2013-1 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;38, Others, 2013-02)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2013-2 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;39, Others, 2013-09)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2014-1 

   Olsen, Terje Bruen (Doktorgrader i tall;40, Others, 2014-02)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2014-2 

   Sarpebakken, Bo (Doktorgrader i tall;41, Others, 2014-09)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2015-1 

   Sarpebakken, Bo (Doktorgrader i tall;42, Others, 2015-03)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2015-2 

   Sarpebakken, Bo (Doktorgrader i tall;43, Others, 2015-09)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2016-1 

   Sarpebakken, Bo (Doktorgrader i tall;44, Others, 2016-03-14)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2017:1 

   Sarpebakken, Bo (Others, 2017-03)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • Doktorgrader i tall 2017:2 

   Sarpebakken, Bo (Doktorgrader i tall;, Others, 201-11)
  • Doktorgrader i tall 2018:1 

   Sarpebakken, Bo (Doktorgrader i tall;, Others, 2018-03-21)
  • Doktorgrader i tall 2018:2 

   Sarpebakken, Bo (Doktorgrader i tall 2018;, Others, 2018-12-03)