Velg et delarkiv for å bla i samlingene

Bladet Forskningspolitikk (1978-) [159]
NAVFs utredningsinstitutt (1954-1995) [432]
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning [1796]
STEP Centre for Innovation Research (1994-2004) [199]
 • Evaluation of the Spark pilot: Identifying novel and unconventional research by doubleblinded peer review 

  Langfeldt, Liv; Ingeborgrud, Lina; Reymert, Ingvild; Svartefoss, Silje Marie; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU Report;2022:2, Research report, 2021-12)
  This report presents the results of an evaluation of the Spark pilot, a research funding instrument which was piloted by the Swiss National Science Foundation (SNSF) in 2019 and 2020 to enable rapid funding of unconventional ...
 • Tverrfaglig forskning – en litteraturgjennomgang 

  Svartefoss, Silje Marie; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU Innsikt;2022-4, Others, 2022-04-25)
  Hva menes med tverrfaglig forskning? Hvilken betydning har institusjonelle forhold for å legge til rett for og styrke den tverrfaglige forskningen?
 • Godkjenning til gavn? Undersøkelse av NOKUTs generelle godkjenningsordning for utenlandsk høyere utdanning 

  Korseberg, Lene; Wiers-Jenssen, Jannecke; Eide, Thea; Østby, Mona Nedberg; Holtermann, Helge (NIFU-rapport;2022:9, Research report, 2022-03)
  Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Den beskriver resultatene fra en undersøkelse av NOKUTs generelle godkjenningsordning for utenlandsk høyere utdanning.
 • Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, delrapport 1: Bakgrunn, prosess og implementering på vg1 

  Aakernes, Nina; Andresen, Silje; Bergene, Ann Cecilie; Dahlback, Jorunn; Høst, Håkon; Johannesen, Hedvig Skonhoft; Skålholt, Asgeir; Tønder, Anna Hagen; Vagle, Inger (NIFU-rapport;2022:8, Research report, 2022-03)
  Dette er første delrapport fra evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag som NIFU, Fafo og OsloMet utfører i samarbeid. Oppdragsgiver for evaluereringen er Utdanningsdirektoratet. Evalueringen er organisert i form av ulike ...
 • Evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag, første syntese 

  Skålholt, Asgeir; Høst, Håkon; Dahlback, Jorunn; Tønder, Anna Hagen (NIFU Innsikt;2022:3, Others, 2022-04)
  Denne utgaven av NIFU Innsikt bygger på første underveisrapport fra evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag. Den omhandler bakgrunnen og prosessen bak læreplan- og strukturendringene i fagfornyelsen yrkesfag. I tillegg gis ...

Vis flere