Now showing items 1-20 of 2821

  • Perspectives on disruptive change in higher education. A critical review of digital transformation during COVID-19 

   Scholkmann, Antonia; Olsen, Dorothy Sutherland; Wollscheid, Sabine (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   Higher education institutions have always been changing concurrently with larger societal developments. This paper addresses digital transformation in higher education (DTHE) during a disruptive crisis, e.g., the COVID-19 ...
  • Innføring av rammeplan i SFO – sluttrapport fra evalueringen av de første årene med rammeplan 

   Caspersen, Joakim; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Hermstad, Ingrid Holmedal; Ljusberg, Anna-Lena; Mordal, Siri; Pedersen, Cathrine; Tangen, Sonia (NTNU Samfunnsforskning;, Research report, 2024-05)
   Rammeplanen for skolefritidsordningen i Norge (SFO) ble innført som forskrift til Opplæringsloven fra og med august 2021. I tiden etter har en forskergruppe fra NTNU Samfunnsforskning AS, NIFU og Stockholms universitet ...
  • Pandemi og gjennomføring av videregående opplæring 

   Lillebø, Otto Sevaldson; Skålholt, Asgeir; Kindt, Marianne Takvam (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   Karaktergjennomsnitt og gjennomføringsgrad i videregående skole har økt under koronapandemien. Samtidig viser internasjonale studier at læringstapet under pandemien har vært stort, særlig for elever med lav sosioøkonomisk ...
  • Teacher preparation for the digital age: Is it still an instrumental endeavor? 

   Aagaard, Toril; Amdam, Synnøve Hedemann; Nagel, Ilka; Vika, Karl Solbue; Andreasen, Johan Kristian; Pedersen, Cathrine; Røkenes, Fredrik Mørk (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   Preparing student teachers for a profession that continuously changes in relation to digitalisation is a global challenge. By analysing survey data about how teacher educators (N = 389) report that they prepare their ...
  • Researchers engaging with society: who does what? 

   Borlaug, Siri Brorstad; Karaulova, Maria; Sivertsen, Gunnar; Svartefoss, Silje Marie; Meijer, Ingeborg; Hessels, Laurens K.; van Leeuwen, Thed N. (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   Distinguishing between research collaboration, consultancy, dissemination, and commercialization of research results, this paper analyses the determinants of researchers’ societal engagement. The analytical framework ...
  • Regional and sectoral variations in the ability to attract funding from the European Union’s Seventh Framework Program and Horizon 2020 

   Piro, Fredrik Niclas; Seeber, Marco; Wang, Lili (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   The funding from the European Union’s Framework Programs for Research and Innovation (EU FPs) is skewed across European countries and institutions. The goal of this article is to deepen our understanding of this skewness ...
  • The quality landscape of economics: The top five and beyond 

   Hylmö, Anders; Thomas, Duncan A.; Langfeldt, Liv; Steffy, Kody (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   Whereas a growing number of studies evidence that research quality notions and evaluative practices are field- and context-specific, many focus on single evaluative practices or moments. This paper introduces the concept ...
  • The role of board interlocks in increasing the use of wood in Norwegian construction 

   Svartefoss, Silje Marie; Klitkou, Antje (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   This paper studies the existence of board interlocks between woodbased firms in the Norwegian construction supply chain and firms in other industries, and their role in enabling increased use of wood in construction. ...
  • Transcranial direct current stimulation for chronic headaches, a randomized, controlled trial 

   Hervik, Jill Angela; Vika, Karl Solbue; Stub, Trine (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   Background and objectives: Chronic headaches are a frequent cause of pain and disability. The purpose of this randomized trial was to examine whether transcranial direct current stimulation (tDCS) applied to the primary ...
  • The Role of Leisure Practices and Local Identity in Migrants’ Inclusion in Two Rural Norwegian Municipalities 

   Lynnebakke, Brit (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   This article discusses the role of local identity and local leisure practices in migrants’ inclusion processes in two rural Norwegian localities. The discussed study was conducted in municipalities that had experienced ...
  • Benefits of open access to researchers from lower-income countries: A global analysis of reference patterns in 1980–2020 

   Karlstrøm, Henrik; Piro, Fredrik Niclas; Aksnes, Dag W. (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   The main objective of the open access (OA) movement is to make scientific literature freely available to everyone. This may be of particular importance to researchers in lower-income countries, who often face barriers due ...
  • Science Shops as key intermediary structures to respond to the current health research agenda bias: Evidence from the InSPIRES project 

   Estany, Aina; Piro, Fredrik Niclas; Broerse, Jacqueline E. W.; Malagrida, Rosina (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   Introduction: To increase the likelihood of research responding to societal needs, intermediary structures such as Science Shops are being created. Science Shops respond to research needs identified and prioritized through ...
  • Norden, Kina og Russland i det globale forskningssamarbeidet 

   Sivertsen, Gunnar (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   Artikkelen gir oversikt over utviklingen i de nordiske landenes forskningssamarbeid med Kina og Russland siden 2004. Relasjonene undersøkes med det globale samarbeidet mellom alle land som kontekst. Datagrunnlaget er ...
  • The influence of geopolitics on research activity and international collaboration in science: the case of Russia 

   Zhang, Lin; Cao, Zhe; Sivertsen, Gunnar; Kochetkov, Dmitry (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   We study the possible influences of the Russia-Ukraine War on Russia’s research productivity and international collaboration in science. For this purpose, we introduce and apply two recently developed indicators of relative ...
  • Digital teknologi i vurdering for læring i høyere utdanning 

   Slette, Aslaug Louise; Flobakk-Sitter, Fride; Tronsmo, Eli; Drange, Christina Vogsted; Korseberg, Lene (NIFU Arbeidsnotat;2024:8, Working paper, 2024-04)
   Funnene presentert i dette arbeidsnotatet er en del av en større undersøkelse om pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning (DIGITEK-HU). Undersøkelsen gjennomføres av NIFU, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet ...
  • Framtidslaboratorium om den trebaserte byggebransjen i Norge i 2060 

   Ingeborgrud, Lina; Koch, Per; Ski-Berg, Veronica (NIFU Innsikt;2024-6, Others, 2024-05-02)
   I dette notatet gir vi en kort oppsummering fra et framtidslaboratorium om den trebaserte byggebransjen i Norge i 2060. Laboratoriet ble initiert av og arrangert i regi av forskningsprosjektet Inno4Tree ved Nordisk institutt ...
  • Universiteter og høgskolers beredskapsarbeid i lys av covid-19-pandemien 

   Korseberg, Lene; Drange, Christina Vogsted (NIFU Innsikt;2024-5, Others, 2024-04-29)
   Den globale covid-19-pandemien skapte en stor og uventet krisesituasjon i alle deler av samfunnet, som også norske universiteter og høgskoler ble tvunget til å respondere på. Men hvor godt var lærestedene forberedt på en ...
  • NIFU Årsrapport 2023 

   Unknown author (Others, 2024-04-30)
   NIFUs årsrapport for 2023. Innehoilder blant annet årsregnskap og årsberetning, redegjørelse for åpenhetsloven, aktivitets- og redegjørelsesplikten samt klima- og miljørapport.
  • Kunstig intelligens: Supplement eller erstatning for kunnskapsoppsummeringer? 

   Wollscheid, Sabine; Karlstrøm, Henrik; Fossum, Lone Wanderås (NIFU Innsikt;2024-4, Others, 2024-04-24)
   Ny teknologi gjør det mulig å effektivisere og automatisere deler av forskningsprosessene. Det gjelder også arbeidet med å syntetisere resultater fra forskning, såkalt kunnskaps-oppsummering. Digitale verktøy som kunstig ...
  • The use of digital technology in higher education: A literature review 

   Flobakk-Sitter, Fride; Fossum, Lone Wanderås (NIFU Arbeidsnotat;2024:7, Working paper, 2024-04)
   The literature review study presented in this working paper is part of a larger research project on the pedagogical use of digital technology in higher education (DIGITEK-HU). The project is conducted by NIFU in collaboration ...