Total Visits

Views
Utdanning for arbeidslivet : Arbeidsgivers forventninger til og erfaringer med nyutdannede fra universiteter, høgskoler og fagskoler807
Kandidatundersøkelsen 2017 : Nyutdannede masteres møte med arbeidslivet og vurdering av relevans, studiekvalitet og læringsutbytte563
Er NTNU på rett vei? Følgeevaluering av fusjonen. Delrapport 2543
Does size matter? An investigation of how department size and other organizational variables influence on publication productivity and citation impact398
Doktorgrader i tall mars 2019346
Psykisk helse i skolen: Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere334
Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning309
Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger300
Fusjon skaper usikkerhet i nåtiden, men positive forventninger til framtiden285
Karriere og arbeidsvilkår i norsk akademia : Resultater fra en survey blant vitenskapelig ansatte241