Select a community to browse its collections.

Bladet Forskningspolitikk (1978-) [156]
NAVFs utredningsinstitutt (1954-1995) [432]
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning [1700]
STEP Centre for Innovation Research (1994-2004) [199]
 • Kompetansekartlegging i arbeidslivet: Erfaringer og behov 

  Olsen, Dorothy Sutherland; Lyby, Lars (NIFU Arbeidsnotat;2021:2, Working paper, 2021-04)
  Dette arbeidsnotatet er resultatet av et oppdrag initiert av YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund ). YS ba om en analyse av erfaringer med kompetansekartlegging i Norge og en diskusjon av behov og eventuelle fremgangsmåter ...
 • Vanskeligere inngang på arbeidsmarkedet for nyutdannede under koronapandemien 

  Skjelbred, Siv-Elisabeth; Ulvestad, Marte E. S. (NIFU Innsikt;2021-6, Others, 2020-04-13)
  Arbeidsledigheten for nyutdannede med mastergrad har økt med 1,7 prosentpoeng under koronapandemien. Dette ser ut til å være drevet av økt ledighet blant nyutdannede innen humanistiske og estetiske fag og samfunnsvitenskapelige ...
 • Et akademisk annerledesår: Konsekvenser og håndtering av koronapandemien ved norske universiteter og høgskoler 

  Solberg, Espen; Hovdhaugen, Elisabeth; Gulbrandsen, Magnus; Scordato, Lisa; Svartefoss, Silje Marie; Eide, Thea (NIFU-rapport;2021:9, Research report, 2021-03)
  Denne rapporten beskriver funn fra en undersøkelse av konsekvenser og håndtering av koronapandemien ved norske universiteter og høgskoler. Arbeidet er gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og ble påbegynt sommeren ...
 • Forskningspolitikk 2021:1 

  Koch, Per M. (Forskningspolitikk;2021:1, Others, 2021-03)
 • Ny årsrekord – over 1 600 tok doktorgrad i 2020 

  Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø (NIFU Innsikt;2021-5, Others, 2021-03-18)
  1634 personer avla doktorgrad ved norske læresteder i 2020. Dette er 51 flere enn i 2019, eller en økning på 3 prosent. Hele veksten gjelder grader innenfor medisin og helsefag. Gjennomsnittsalderen blant de nye doktorene ...

View more