Select a community to browse its collections.

Bladet Forskningspolitikk (1978-) [167]
NAVFs utredningsinstitutt (1954-1995) [432]
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning [2009]
STEP Centre for Innovation Research (1994-2004) [200]
 • Digital teknologi i vurdering for læring i høyere utdanning 

  Slette, Aslaug Louise; Flobakk-Sitter, Fride; Tronsmo, Eli; Drange, Christina Vogsted; Korseberg, Lene (NIFU Arbeidsnotat;2024:8, Working paper, 2024-04)
  Funnene presentert i dette arbeidsnotatet er en del av en større undersøkelse om pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning (DIGITEK-HU). Undersøkelsen gjennomføres av NIFU, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet ...
 • Universiteter og høgskolers beredskapsarbeid i lys av covid-19-pandemien 

  Korseberg, Lene; Drange, Christina Vogsted (NIFU Innsikt;2024-5, Others, 2024-04-29)
  Den globale covid-19-pandemien skapte en stor og uventet krisesituasjon i alle deler av samfunnet, som også norske universiteter og høgskoler ble tvunget til å respondere på. Men hvor godt var lærestedene forberedt på en ...
 • Framtidslaboratorium om den trebaserte byggebransjen i Norge i 2060 

  Ingeborgrud, Lina; Koch, Per; Ski-Berg, Veronica (NIFU Innsikt;2024-6, Others, 2024-05-02)
  I dette notatet gir vi en kort oppsummering fra et framtidslaboratorium om den trebaserte byggebransjen i Norge i 2060. Laboratoriet ble initiert av og arrangert i regi av forskningsprosjektet Inno4Tree ved Nordisk institutt ...
 • NIFU Årsrapport 2023 

  Unknown author (Others, 2024-04-30)
  NIFUs årsrapport for 2023. Innehoilder blant annet årsregnskap og årsberetning, redegjørelse for åpenhetsloven, aktivitets- og redegjørelsesplikten samt klima- og miljørapport.
 • Kunstig intelligens: Supplement eller erstatning for kunnskapsoppsummeringer? 

  Wollscheid, Sabine; Karlstrøm, Henrik; Fossum, Lone Wanderås (NIFU Innsikt;2024-4, Others, 2024-04-24)
  Ny teknologi gjør det mulig å effektivisere og automatisere deler av forskningsprosessene. Det gjelder også arbeidet med å syntetisere resultater fra forskning, såkalt kunnskaps-oppsummering. Digitale verktøy som kunstig ...

View more