Select a community to browse its collections.

Bladet Forskningspolitikk (1978-) [167]
NAVFs utredningsinstitutt (1954-1995) [432]
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning [2002]
STEP Centre for Innovation Research (1994-2004) [200]
 • Kandidatundersøkelsen 2023. Første resultater: Overgang fra utdanning til arbeid 

  Ballo, Jannike Gottschalk; Bergene, Ann Cecilie; Wiers-Jenssen, Jannecke; Daus, Stephan (NIFU Arbeidsnotat;2024:6, Working paper, 2024-04)
  Dette arbeidsnotatet er første rapportering fra Kandidatundersøkelsen 2023, og dreier seg om overgang fra utdanning til arbeid for masterkandidater uteksaminert i vårsemesteret 2023. Oppdragsgiver er Direktoratet for høyere ...
 • Dokumentasjon av data fra Kandidatundersøkelsen 2023: Spørreundersøkelse til personer som ble uteksaminert med mastergrad våren 2023 

  Eide, Thea; de Besche, Torstein; Ballo, Jannike Gottschalk (NIFU Arbeidsnotat;2024:9, Working paper, 2024-04)
  I dette dokumentasjonsnotatet beskrives Kandidatundersøkelsen 2023. Det er en nasjonal spørreundersøkelse som retter seg mot nyutdannede personer med universitets- og høgskoleutdanning. Formålet med undersøkelsen er å ...
 • A bibliometric analysis of Norwegian sciences: Trends and international comparisons 

  Karlstrøm, Henrik; Piro, Fredrik N.; Aksnes, Dag W. (NIFU Working Paper;2024:5, Working paper, 2024-04)
  This report presents a bibliometric analysis of Norwegian research in an international context. The analysis covers biosciences, natural sciences, engineering, mathematics, computer science, medicine, and health. The report ...
 • Prioriteringer ved valg av videregående opplæring 

  Skjelbred, Siv-Elisabeth (NIFU Innsikt;2024-3, Others, 2024-04-10)
  Ungdommer er sikret plass på en av de tre utdanningsprogrammene de ønsker seg. Men i hvilken grad er det et reelt ønske for eleven å begynne ved sitt andre- og tredjevalg? I dette notatet belyser vi motivasjon for og ...
 • Forskning og finansiering: En oversikt over forskningslitteratur 

  Schwach, Vera; Wollscheid, Sabine; Fossum, Lone Wanderås; Borlaug, Siri Brorstad (NIFU Arbeidsnotat;2024:2, Working paper, 2024-03)
  Som del av en rammeavtale med Kunnskapsdepartementet har NIFU sammenstilt og analysert internasjonal forskning på finansieringsstrømmer, med vekt på offentlig finansiering og balansen mellom ekstern finansiering og ...

View more