Select a community to browse its collections.

Bladet Forskningspolitikk (1978-) [167]
NAVFs utredningsinstitutt (1954-1995) [432]
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning [2023]
STEP Centre for Innovation Research (1994-2004) [200]
 • Perspectives on disruptive change in higher education. A critical review of digital transformation during COVID-19 

  Scholkmann, Antonia; Olsen, Dorothy Sutherland; Wollscheid, Sabine (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  Higher education institutions have always been changing concurrently with larger societal developments. This paper addresses digital transformation in higher education (DTHE) during a disruptive crisis, e.g., the COVID-19 ...
 • Innføring av rammeplan i SFO – sluttrapport fra evalueringen av de første årene med rammeplan 

  Caspersen, Joakim; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Hermstad, Ingrid Holmedal; Ljusberg, Anna-Lena; Mordal, Siri; Pedersen, Cathrine; Tangen, Sonia (NTNU Samfunnsforskning;, Research report, 2024-05)
  Rammeplanen for skolefritidsordningen i Norge (SFO) ble innført som forskrift til Opplæringsloven fra og med august 2021. I tiden etter har en forskergruppe fra NTNU Samfunnsforskning AS, NIFU og Stockholms universitet ...
 • Pandemi og gjennomføring av videregående opplæring 

  Lillebø, Otto Sevaldson; Skålholt, Asgeir; Kindt, Marianne Takvam (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  Karaktergjennomsnitt og gjennomføringsgrad i videregående skole har økt under koronapandemien. Samtidig viser internasjonale studier at læringstapet under pandemien har vært stort, særlig for elever med lav sosioøkonomisk ...
 • Teacher preparation for the digital age: Is it still an instrumental endeavor? 

  Aagaard, Toril; Amdam, Synnøve Hedemann; Nagel, Ilka; Vika, Karl Solbue; Andreasen, Johan Kristian; Pedersen, Cathrine; Røkenes, Fredrik Mørk (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  Preparing student teachers for a profession that continuously changes in relation to digitalisation is a global challenge. By analysing survey data about how teacher educators (N = 389) report that they prepare their ...
 • Researchers engaging with society: who does what? 

  Borlaug, Siri Brorstad; Karaulova, Maria; Sivertsen, Gunnar; Svartefoss, Silje Marie; Meijer, Ingeborg; Hessels, Laurens K.; van Leeuwen, Thed N. (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  Distinguishing between research collaboration, consultancy, dissemination, and commercialization of research results, this paper analyses the determinants of researchers’ societal engagement. The analytical framework ...

View more