Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Bibliometric analysis and career mapping of the SFF scheme : Sub-report II to the SFF evaluation panel 

  Sivertsen, Gunnar; Solberg, Espen; Børing, Pål; Hillesund, Solveig; Piro, Fredrik (NIFU-rapport;2019:31, Research report, 2019-12)
  This report was commissioned by the Research Council of Norway (RCN) as part of the evaluation of the Norwegian Centres of Excellence scheme (SFF). The results of the quantitative analyses presented here are meant to serve ...
 • Impacts of the SFF scheme on the Norwegian research system : Sub-report I to the SFF evaluation panel 

  Borlaug, Siri Brorstad; Langfeldt, Liv; Gulbrandsen, Magnus; Ramberg, Inge (NIFU-rapport;2019:28, Research report, 2019-12)
  This report was commissioned by the Research Council of Norway (RCN) to serve as background information for an international scientific committee appointed to evaluate the SFF scheme. The report should be seen in conjunction ...
 • Læringsspill er populært, men utbyttet usikkert 

  Skjelbred, Siv-Elisabeth; Daus, Stephan (NIFU Innsikt;2020:1, Others, 2020-05)
  Med digitalisering av skolen, har det blitt økt tilgang på digitale ressurser, herunder digitale læringsspill. Dagens elever er vokst opp med spill og underholdning, og ønsker slike elementer også i læringsverktøy. Et ...
 • Evaluering av Kompetanseløft 2020. Delrapport II 

  Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sutherland; Aamodt, Per Olaf (SINTEF Rapport;2020:00383, Research report, 2020)
  Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker ...
 • Potensialet for lærlinger i statlige virksomheter 

  Høst, Håkon; Skålholt, Asgeir (NIFU-rapport;2020:11, Research report, 2020-03)
  NIFU har gjennomført en undersøkelse av potensialet for lærlinger i staten. Hovedmetoden har vært en survey rettet mot personalledere i alle statlige virksomheter, det vil her si departementene med underliggende virksomheter. ...

Vis flere