Show simple item record

dc.contributor.authorHermstad, Ingrid Holmedahl
dc.contributor.authorHammer Smedsrud, Jørgen
dc.contributor.authorHybertsen, Ingunn Dahler
dc.date.accessioned2022-11-04T10:29:02Z
dc.date.available2022-11-04T10:29:02Z
dc.date.created2022-08-30T19:28:23Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationNordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 2022, 8 (3386), 204-218.en_US
dc.identifier.issn2387-5739
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3030137
dc.description.abstractSårbarhetsbegrepet har fått en større plass i norsk offentlig debatt i forbindelse med koronapandemien, og de sårbare elevene har blitt løftet frem i diskusjoner om skolenes håndtering av pandemien. Artikkelen setter søkelyset på hvordan begrepet ble fortolket av ulike aktører i og rundt skolen, og hvilke mulige konsekvenser dette hadde for inkludering i perioden med skolestengning. Vi spør hvilke konsekvenser ulike forståelser av begrepet sårbare elever har for inkluderende praksis. Det empiriske materialet omfatter 27 intervjuer med skoleeiere, skoleledere, lærere og støttesystem i seks ulike kommuner og er supplert med dokumenter fra sentrale myndigheter. Resultatene viser at begrepet sårbare barn og unge ble innsnevret av myndighetene i denne perioden. Samtidig åpnet begrepet i nasjonale veiledere for ulike forståelser hos aktørene og dermed et mulighetsrom for tilpasning til lokale praksiser på skolene og en prioritering av enkeltgrupper. Studien bidrar med ny innsikt i fortolkninger av sårbarhetsbegrepet under koronapandemien og mulige konsekvenser for inkludering når rammebetingelsene endres.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.titleForståelser av de sårbare elevene under koronapandemien: Fra inkluderende praksis i klasserom til mulighetsrom?en_US
dc.title.alternativeForståelser av de sårbare elevene under koronapandemien: Fra inkluderende praksis i klasserom til mulighetsrom?en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber204-218en_US
dc.source.volume8en_US
dc.source.journalNordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikken_US
dc.source.issue3386en_US
dc.identifier.doi10.23865/ntpk.v8.3386
dc.identifier.cristin2047349
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record