Show simple item record

dc.contributor.authorNæss, Terje
dc.date.accessioned2015-01-08T14:12:18Z
dc.date.available2015-01-08T14:12:18Z
dc.date.issued2000-04
dc.identifier.isbn82-7218-435-4
dc.identifier.issn0807-3635
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/273788
dc.description.abstractSom en del av arbeidet med å overvåke og analysere arbeidsmarkedet for høyere utdannede begynte NIFU for to år siden å utvikle en modell for fremskriving av befolkningens utdanning. Fremskrivingsmodellen er en demografi-basert stokastisk mikrosimuleringsmodell som fremskriver befolkningens utdanning ved hjelp av observerte overgangsrater mellom forskjellige utdanningskategorier i befolkningen i en gitt periode. Utdanningsgrupperingen i modellen er betydelig mer detaljert enn i SSBs "mozart-modell", og det er mulig å beregne fremtidig tilgang, erstatningsbehov og total beholdning for et stort antall forskjellige utdanninger. De første fremskrivingene som ble foretatt med modellen baserte seg på overgangsratene i perioden 1994-95. For å ha et bedre grunnlag for å vurdere usikkerheten ved beregningene har vi i denne rapporten foretatt nye fremskrivinger basert på overgangsratene to år senere (1996-97). Det nye datamaterialet som er benyttet i denne rapporten har også gjort det mulig å kontrollere fremskrivingenes treffsikkerhet, i det minste på kort sikt, på en mer direkte måte, ved at de første fremskrivingene kan sammenlignes direkte med de faktiske ”fasit-svarene” to år senere. Det har avdekket svakheter ved modellen som har bidratt til å videreutvikle den og gjøre den mer treffsikker.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIFU
dc.relation.ispartofseriesNIFU-rapport;10-2000
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/no/*
dc.subjectArbeidsmarkedsbehov
dc.subjectPrognoser
dc.titleUtdanning frem til år 2015: Framtidig beholdning, tilgang og erstatningsbehovnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber114nb_NO
dc.relation.projectKirke, utdannings- og forskningsdepartementetnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge