Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFossland, Trine
dc.contributor.authorTømte, Cathrine
dc.date.accessioned2019-03-15T13:44:58Z
dc.date.available2019-03-15T13:44:58Z
dc.date.created2019-03-14T15:57:11Z
dc.date.issued2019-03-08
dc.identifier.citationFossland, T. & Tømte, C. E. (2019). Deltaker eller tilskuer? En casestudie om vilkår for deltakelse og samarbeidslæring i et nettbasert masterprogram i økonomi og ledelse (MBA). UNIPED, 42(1), 41-59.nb_NO
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2590289
dc.description.abstractNettstudier, her forstått som distribuert undervisning tilrettelagt via internett, er et stadig mer aktuelt tema innen høyere utdanning. Det økte antallet nettstudenter har flere årsaker: fremveksten av nye studentgrupper, nasjonal satsning på «livslang læring», nye kunnskapsbehov i arbeidslivet, samt behov for tettere samarbeid på tvers av institusjoner og landegrenser. På tross av økt etterspørsel, vet man fortsatt lite om de komplekse vilkårene for samarbeidslæring i nettbaserte studier. Med utgangspunkt i observasjon og intervjuer med studenter og lærere i en nettbasert MBA og et teoretisk rammeverk om hvordan teknologi kan tilrettelegge for samarbeidslæring, stilles følgende forskningsspørsmål: hvordan tilrettelegges det for studenters deltakelse og samarbeidslæring i en nettbasert MBA? Funnene avdekker at en rekke komplekse forhold ved selve undervisningsdesignet, lærestedets organisering og tilrettelegging er avgjørende for deltakelse og samarbeidslæring. Våre funn peker på en rekke spesifikke utfordringer universitet- og høgskolesektoren må ta hensyn til i sin videre satsning på nettbaserte studier generelt og voksne studenter i jobb spesielt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectHøyere utdanningnb_NO
dc.subjectNettstudiernb_NO
dc.subjectDeltakelsenb_NO
dc.subjectSamarbeidslæringnb_NO
dc.subjectMBAnb_NO
dc.titleDeltaker eller tilskuer? En casestudie om vilkår for deltakelse og samarbeidslæring i et nettbasert masterprogram i økonomi og ledelse (MBA)nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber41-59nb_NO
dc.source.volume42nb_NO
dc.source.journalUNIPEDnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.1893-8981-2019-01-04
dc.identifier.cristin1684894
cristin.unitcode7463,0,0,0
cristin.unitnameNIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal