Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVibe, Nils
dc.contributor.authorFrøseth, Mari Wigum
dc.contributor.authorHovdhaugen, Elisabeth
dc.contributor.authorMarkussen, Eifred
dc.date.accessioned2015-04-03T16:30:46Z
dc.date.available2015-04-03T16:30:46Z
dc.date.issued2012-09
dc.identifier.isbn978-82-7218-862-6
dc.identifier.issn1892-2597
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/280897
dc.description.abstractProsjektet "Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse" innenfor evalueringen av Kunnskapsløftet har hatt to hovedproblemstillinger. For det første: Hvordan blir endringene i tilbudsstrukturen i videregående opplæring implementert? Og for det andre: Hvilke konsekvenser ser reformen ut til å ha for gjennomføring og kompetanseoppnåelse? Siden dette er sluttrapporten fra et prosjekt som har gått over en periode på mer enn fem år, ser vi både tilbake på hva de fire underveisrapportene har fortalt og presenterer nye funn, som er basert på analyser av data vi har fått tilgang til i siste fase av prosjektet.nb_NO
dc.description.sponsorshipUtdanningsdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIFUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIFU rapport;2012-26
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/no/*
dc.subjectKompetanseoppnåelsenb_NO
dc.subjectVideregåendenb_NO
dc.titleStrukturer og konjunkturer: Evaluering av Kunnskapsløftet. Sluttrapport fra prosjektet "Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring"nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge