Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTømte, Cathrine
dc.contributor.authorKårstein, Asbjørn
dc.date.accessioned2015-04-03T07:53:53Z
dc.date.available2015-04-03T07:53:53Z
dc.date.issued2012-03-10
dc.identifier.isbn978-82-7218-832-9
dc.identifier.issn1892-2597
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/280883
dc.description.abstractFormålet med prosjektet har vært todelt; for det første har vi evaluert Nordland fylkeskommunens tilbud til voksne om nettstøttet opplæring, gjennom Den Åpne Skolen (DÅS) og lokale studieverksted, samt det nettstøttede opplæringstilbudet for unge i utkantkommuner hvor samarbeid med arbeidslivet står sentralt; Lokalt Opplæringstilbud i Samarbeid med Arbeidslivet (LOSA). For det andre har vi vurdert samordning mellom DÅS og LOSA til det fylkeskommunen omtaler "Nettskolen i Nordland", med sikte på mer effektiv bruk av ressursene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIFUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIFU rapport;2012-19
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/no/*
dc.subjectNettbasert undervisningnb_NO
dc.subjectIKTnb_NO
dc.titleNettskolen i Nordland: Evaluering av nettstøttet videregående opplæring for voksne og vurdering av fremtidig organisering av nettundervisningen i Nordlandnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge