Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLødding, Berit
dc.date.accessioned2015-03-30T07:51:01Z
dc.date.available2015-03-30T07:51:01Z
dc.date.issued2003-05
dc.identifier.issn0808-4572
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/280463
dc.description.abstractArbeidet som ligger til grunn for denne rapporten utgjør en del av et større, tverrfaglig prosjekt ved NIFU kalt ’Overføring av kompetanse til det norske arbeidslivet’, hvor vi undersøker situasjonen på arbeidsmarkedet for universitets- og høyskolekandidater som er utdannet i Norge og i utlandet. Det fokuseres samtidig på situasjonen både for kandidater med norsk og kandidater med utenlandsk opprinnelse. Delprosjektet har i sin helhet vært finansiert med forprosjektmidler fra satsningen: Arbeidslivsforskning – nye utfordringer for arbeidslivet i Norges forskningsråd. I foreliggende rapport er oppmerksomheten rettet mot tilgangen til faglig relevant arbeid for synlige minoriteter, enten de har utdanning fra Norge eller fra utlandet, slik dette omtales av personalansvarlige med omfattende erfaring fra rekrutteringsprosesser. Risikoreduksjon og mangfoldsorientering er to ulike strategier som utforskes gjennom informantenes beretninger om hvilke resonnementer og avveininger som ligger til grunn for ansettelsesbeslutninger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIFUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIFU skriftserie;2003-11
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/no/*
dc.subjectArbeidsmarkednb_NO
dc.subjectMinoriteternb_NO
dc.title"Forskjellig, men ikke for forskjellig": Arbeidsgiveres beretninger om rekruttering av høyere grads kandidater med innvandrerbakgrunnnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge