Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLangfeldt, Liv
dc.contributor.authorMoen, Svein Erik
dc.date.accessioned2015-03-29T20:01:09Z
dc.date.available2015-03-29T20:01:09Z
dc.date.issued2013-05
dc.identifier.isbn978-82-7218-922-7
dc.identifier.issn1892-2597
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/280433
dc.description.abstractI denne rapporten gjennomgås søknads- og vurderingsprosessen som benyttes ved tildeling av forskningsmidler i Helse Sør-Øst RHF. Evalueringen er utført på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF og har vekt på habilitetshåndtering og ressursbruk i tildeling av forskningsmidler. Hovedkonklusjonen er at Helse Sør-Østs tildelingsprosess fungerer bra og foregår på en forsvarlig og habil måte: Det er gode og klare rutiner for habilitetshåndtering, tildelinger er klart fundert i faglige vurderinger, og det sikres generelt en høy grad av likebehandling av søkere. Sammenliknet med tilsvarende norske prosesser vi har data fra, skårer Helse Sør-Østs tildelingsprosess litt høyere på tilfredshet hos søkerne.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIFUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIFU rapport;2013-22
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/no/*
dc.subjectForskningsmidlernb_NO
dc.subjectEvalueringnb_NO
dc.subjectRessursbruknb_NO
dc.titleRegionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst RHF: Evaluering av ressursbruk og habilitet i tildelingsprosessennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge