Show simple item record

dc.contributor.authorMarkussen, Eifred
dc.contributor.authorBrandt, Synnøve S.
dc.contributor.authorHatlevik, Ida Katrine Riksaasen
dc.date.accessioned2015-02-03T14:36:14Z
dc.date.available2015-02-03T14:36:14Z
dc.date.issued2003-10
dc.identifier.isbn82-7218-475-3
dc.identifier.issn0807-3635
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275306
dc.description.abstractDette er en rapport om forholdet mellom spesialundervisning og faglig og sosialt utbytte av videregående opplæring. Rapporten bygger på en longitudinell kvalitativ studie av 48 elever med spesialundervisning. Elevene begynte i videregående opplæring høsten 2000, og prosjektet har fulgt dem i tre skoleår. Data ble samlet inn gjennom dokumentstudier, intervjuer av skoleledelse, lærere, elever og foresatte samt gjennom observasjon på elevenes læringsarenaer. De 48 elevene gikk på seks forskjellige skoler i to fylker. Av hensyn til eleve-nes anonymitet presenteres fylkene og skolene med fiktive navn. Selv om vi har studert spesialundervisning og pedagogikk på seks videregående skoler, er ikke dette en evaluering av de seks skolene. Skolene har vært vår arena for å samle data og studere problemstillinger knyttet til undervisning og utbytte i ulike pedagogiske kontekster. Dette er en studie hvor vi har vært på jakt etter pedagogikk med kraft i seg til å bidra til høy trivsel og god faglig og sosial progresjon for elever med spesialundervisning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIFU-rapport;5-2003
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/no/*
dc.subjectPedagogikk
dc.subjectVideregående
dc.subjectSpesialundervisning
dc.titleHøy pedagogisk bevissthet og tett oppfølging: Om sammenheng mellom pedagogikk og faglig og sosialt utbytte av videregående opplæring for elever med spesialundervisningnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.relation.projectTo fylkeskommunernb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge