Show simple item record

dc.contributor.authorStøren, Liv Anne
dc.date.accessioned2015-01-19T11:44:14Z
dc.date.available2015-01-19T11:44:14Z
dc.date.issued2002-11
dc.identifier.isbn82-7218-467-2
dc.identifier.issn0807-3635
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/274305
dc.description.abstractDenne rapporten er et resultat av et forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd under programmet Sysselsetting og arbeidsmarked. Prosjektet heter ’Arbeidsmarkedstilpasning de første tre årene etter eksamen fra høgskole/ universitet blant innvandrere i Norge’. Hovedfokus er å sammenlikne avkastning av utdanning blant innvandrere og majoritetsbefolkning, ved å se på situasjonen både like etter eksamen og i løpet av de første tre–fire årene etter eksamen. Avkastning av utdanning er først og fremst blitt undersøkt ved å se på arbeidsmarkedssituasjonen, om kandidaten for eksempel er arbeidsledig, sysselsatt eller i videreutdanning. Risiko for arbeidsledighet er et særlig sentralt spørsmål. Andre sider ved arbeidssituasjonen som lønnsforhold, å ha fast eller midlertidig arbeid, eventuelt arbeide ufrivillig deltid eller det å ha et arbeid en er overkvalifisert for, er også spørsmål som tas opp. Det har vært benyttet flere ulike datakilder og datasett til prosjektet; datasett som det har tatt tid å få etablert og samlet inn. Slik har det også vært mulig å benytte data fra NIFUs siste kandidatundersøkelser som en utfyllende og viktig del av prosjektet. Siden norske undersøkelser som gjelder innvandrere ofte har lavt tallgrunnlag, noe som også er tilfelle i denne rapporten, har det vært viktig å kunne belyse problemstillingene ved hjelp av flere datasett for å gi sikrere grunnlag for slutningene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIFUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIFU-rapport;7-2002
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/no/*
dc.subjectArbeidsmarkedstilpasning
dc.subjectInnvandrerungdom
dc.titleDe første årene av karrieren: Forskjeller og likheter mellom minoritet og majoritet med høyere utdanningnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.relation.projectNorges forskningsrådnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge