Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGulbrandsen, Magnus
dc.contributor.authorSundnes, Susanne Lehmann
dc.contributor.authorTvede, Olaf
dc.date.accessioned2017-10-20T13:31:25Z
dc.date.available2017-10-20T13:31:25Z
dc.date.issued1999-02
dc.identifier.issn0808-4572
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2461329
dc.description.abstractPå oppdrag fra Utvalget for høgre utdanning, Mjøsutvalget, har NIFU belyst omfanget av og sentrale problemstillinger knyttet til ekstern finansiering av universitetsforskning i et internasjonalt perspektiv. Foreliggende rapport ser på: hovedtrekk i utviklingen i Norden, hvorfor organisering av eksternt finansiert virksomhet er et aktuelt tema i andre land, sentrale problemstillinger, løsninger som har blitt valgt, erfaringer som er gjort. Rapporten bygger på litteraturstudier og et foreliggende intervjumateriale ved seks universiteter i seks ulike land i Europa. Omfanget av og kildene til ekstern finansiert forskning er kartlagt gjennom bearbeiding og tilrettelegging av internasjonal statistikk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIFU skriftserie;1999:4
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectUniversitetsforskningnb_NO
dc.subjectEkstern finansieringnb_NO
dc.subjectInternasjonalt perspektivnb_NO
dc.titleEkstern finansiering av universitetsforskning – internasjonale modeller, erfaringer og statistikknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO
dc.relation.projectUtvalget for høgre utdanning (Mjøsutvalget)nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal