Show simple item record

dc.contributor.authorWiig, Ole
dc.contributor.authorOlsen, Bjørn Magne
dc.date.accessioned2016-09-15T08:37:50Z
dc.date.available2016-09-15T08:37:50Z
dc.date.issued2016-09
dc.identifier.isbn978-82-327-0210-7
dc.identifier.issn1892-2597
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407455
dc.description.abstractRapporten sammenfatter hovedresultater fra NIFUs måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid i helseforetakssektoren i 2015. Den dokumenterer dessuten rapporteringsopplegget og gjennomføringen av ressursmålingen, den ellevte i rekken. Ressursmålingene bygger på et rapporteringsopplegg som opprinnelig ble utviklet i regi av Helse- og omsorgsdepartementet og det daværende Helse Sør RHF. Etter å ha overtatt det operative ansvaret for rapporteringen fra og med 2006-årgangen, har NIFU bidratt til å videreutvikle systemet i samarbeid med sektoren selv. Ressursgruppen – en rådgivende gruppe oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning – har her vært sentral. Målesystemet er samordnet med den norske FoU-statistikken. Hovedformålet med denne rapporten er imidlertid å gi en beskrivelse av hovedtrekk ved ressursbruken til forskning i 2015 og dokumentere denne.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIFUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIFU-rapport;2016:25
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/no/*
dc.titleRessursbruk til forskning i helseforetakene i 2015: Hovedresultater og dokumentasjonnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber66nb_NO
dc.subject.keywordRessursbruk
dc.subject.keywordHelseforetak
dc.subject.keywordMåling
dc.relation.projectHelse- og omsorgsdepartementetnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge