• Norske studenters vurdering av utdanning i utlandet 

      Wiers-Jenssen, Jannecke (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      Mange norske studenter tar utdanningen i utlandet. Fra utdanningspolitisk hold er kvalitetshensyn det fremste argumentet for å tilrettelegge for internasjonal studentmobilitet. I denne artikkelen undersøker vi hvordan ...