• Instrument eller institusjon? Skiftende politiske prioriteringer 

      Aamodt, Per Olaf; Lyby, Lars (Chapter; Peer reviewed, 2019)
      Det er solid dokumentert at universiteter og høgskoler spiller en viktig rolle for samfunnsutviklingen. Særlig siden siste halvdel av 1950-tallet har dette blitt vektlagt i stadig sterkere grad, noe som faller sammen med ...