• Norske studenters vurdering av utdanning i utlandet 

   Wiers-Jenssen, Jannecke (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Mange norske studenter tar utdanningen i utlandet. Fra utdanningspolitisk hold er kvalitetshensyn det fremste argumentet for å tilrettelegge for internasjonal studentmobilitet. I denne artikkelen undersøker vi hvordan ...
  • Studieinnsats på lavere grad – hva kan Studiebarometeret fortelle oss? 

   Wiers-Jenssen, Jannecke; Hovdhaugen, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2019-09-20)
   Fra utdanningspolitisk hold oppfattes studenters tidsbruk i økende grad som en indikator på utdanningskvalitet. Denne artikkelen ser på studieinnsats i høyere utdanning, slik den måles gjennom den nasjonale studentundersøkelsen ...