• Leaving the windows open – økt mangel på IKT-sikkerhetskompetanse i Norge 

      Mark, Michael Spjelkavik; Tømte, Cathrine; Næss, Terje; Røsdal, Trude (Journal article; Peer reviewed, 2019-06-03)
      IKT-sikkerhet berører enkeltindivider, næringsliv, offentlig sektor, nasjonal infrastruktur og samfunnssikkerhet generelt. IKT-sikkerhet defineres vanligvis som evnen til å forebygge, oppdage og håndtere tre typer hendelser: ...