• "Har vi hatt leksehjelp nå?" Sosial utjevning når alle skal med 

   Seeberg, Marie Louise; Seland, Idunn; Hassan, Sahra Cecilie (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   I en kompleks verden får tiltak og ordninger ofte andre virkninger enn planlagt, fordi det skjer uforutsette ting i omgivelsene. Det kan også være paradokser innebygd i den enkelte ordning som gjør at resultatene ikke blir ...
  • Lojalitet i spill. Eierskap i implementering av et matematikkdidaktisk tiltak i Oslo-skolen 

   Reegård, Kaja; Rogstad, Jon Christian (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Temaet for artikkelen er betydningen av lojalitet overfor implementeringen av et matematikkdidaktisk tiltak i ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo. Matematikklærere kurses i didaktiske verktøy og gir elever som ...