• Samfunnsviteres og humanisters overgang til arbeidsmarkedet 

      Næss, Terje; Salvanes, Kari Vea; Wiers-Jenssen, Jannecke (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Denne artikkelen ser på i hvilken grad arbeidsmarkedet har klart å absorbere større kull av kandidater fra samfunnsvitenskapelige og humanistiske og estetiske fag i perioden 1995–2015. Datagrunnlaget er NIFUs kandidatund ...