Show simple item record

dc.contributor.authorDaus, Stephan
dc.contributor.authorFevolden, Arne Martin
dc.contributor.authorØstby, Mona Nedberg
dc.contributor.authorMark, Michael Spjelkavik
dc.date.accessioned2019-04-25T05:54:45Z
dc.date.available2019-04-25T05:54:45Z
dc.date.issued2019-04-25
dc.identifier.isbn978-82-327-0392-0
dc.identifier.issn1894-8200
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2595320
dc.description.abstractDenne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har som formål å finne hensiktsmessige måter å måle befolkningens digitale deltakelse og kompetanse på. Gode måter å måle dette på skal gi grunnlag for å følge utviklingen over tid, og for å vurdere om det skal igangsettes tiltak og om disse tiltakene har effekt. I vurderingen av eksisterende og nye datakilder legger vi vekt på om de er rettet mot den voksne befolkningen, om de gir kunnskap om grupper som har liten digital deltakelse og svak digital kompetanse, om de gir mulighet for å avdekke geografiske forskjeller, om de dekker større befolkningsgrupper og om de gir mulighet for å måle utviklingen over tid. Hovedkonklusjonen er at ingen av de eksisterende datakildene gir gode nok indikatorer for å måle både digital deltakelse og digital kompetanse i befolkningen over tid. Vi beskriver derfor fire ulike tilnærminger for å måle digital kompetanse og deltakelse regelmessig, med ulikt ambisjons- og kostnadsnivå.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIFUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIFU-arbeidsnotat;2019-8
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectdigitaliseringnb_NO
dc.titleIndikatorer for digital deltakelse og kompetanse i den voksne befolkningen. Vurderinger av rammeverk, eksisterende datakilder og nye indikatorernb_NO
dc.typeReportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal