• Leaving the windows open – økt mangel på IKT-sikkerhetskompetanse i Norge 

   Mark, Michael Spjelkavik; Tømte, Cathrine; Næss, Terje; Røsdal, Trude (Journal article; Peer reviewed, 2019-06-03)
   IKT-sikkerhet berører enkeltindivider, næringsliv, offentlig sektor, nasjonal infrastruktur og samfunnssikkerhet generelt. IKT-sikkerhet defineres vanligvis som evnen til å forebygge, oppdage og håndtere tre typer hendelser: ...
  • Master's degree graduates in Norway: field of study and labour market outcomes 

   Næss, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   The main purpose of this article is to analyse to what degree master’s degree education in Norway enhances employability through enhancing or signalling generic competence, or through enhancing specialised competence. Using ...
  • Samfunnsviteres og humanisters overgang til arbeidsmarkedet 

   Næss, Terje; Salvanes, Kari Vea; Wiers-Jenssen, Jannecke (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Denne artikkelen ser på i hvilken grad arbeidsmarkedet har klart å absorbere større kull av kandidater fra samfunnsvitenskapelige og humanistiske og estetiske fag i perioden 1995–2015. Datagrunnlaget er NIFUs kandidatund ...