Now showing items 364-383 of 432

  • Tapte årsverk - En analyse av arbeidskraftreserven blant sykepleierne 

   Arnesen, Clara Åse (NAVF-rapport;1992-1, Report, 1992-02)
   Denne rapporten tar for seg framtidig rekruttering av sykepleiere. Gjennom hele 1980-tallet var det mangel på sykepleiere, og mange stiller spørsmål ved om det på 1990-tallet vil finnes nok sykepleiere til å møte de ...
  • The Norwegian Regional Colleges 

   Kyvik, Svein (NAVF-melding;1981-1, Report, 1981-02)
   This essay deals with the implementation of a reform in higher education: the establishment of the Norwegian Regional Colleges. The study is part of an international project conducted by Ladislav Cerych at the Institute ...
  • Ti år etter eksamen 

   Edvardsen, Rolf (NAVF-melding;1986-5, Report, 1986-10)
   NAVF's utredningsinstitutt har siden 1972 utført spørreskjemaundersøkelser for å kartlegge arbeidsmarkedet for nyuteksaminerte kandidater fra universiteter og distriktshøgskoler. For vårkullet 1974 har det i tillegg blitt ...
  • Tid til studier? - Studenters bruk av tid på forskjellige aktiviteter en uke i mars 1985 

   Berg, Lisbet; Aamodt, Per Olaf (NAVF-notat;1987-2, Report, 1987-04)
   studieforhold" tar vi opp studentenes bruk av tid. Rapporten bygger på en tidsnyttingsundersøkelse våren 1985. Tidligere er rapportene, "Trengsel eller trivsel?", notat 11/85 og "Belastning eller berikelse?", notat 8/86 ...
  • Tilgang på artianere 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1977-8, Report, 1977-11)
   Denne meldingen gir oversikter over antall artianere i 1976 sannnenlignet med tidligere år og elevtall i første klasse i den videregående skole, studieretning for allmenne fag. Den inneholder opplysninger om artianer ...
  • Tilgang på artianere og nye elever til gymnaset 

   Holter, Tone (NAVF-melding;1970-4, Report, 1971-01)
   Denne melding gir oversikter over elevtall i første klasse i gymnaset og antall uteksaminerte fra gymnaset i 1969 sammenliknet med tidligere år. Den inneholder opplysninger om elevfrekvens og artianerfrekvens for hele ...
  • Tilgang på artianere og nye elever til gymnaset 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1975-9, Report, 1975-11)
   Denne meldingen gir oversikter over elevtall i første klasse i gymnaset og antall uteksaminerte fra gymnaset i 1974 sammenlignet med tidligere år. Den inneholder opplysninger om elevfrekvens og artianerfrekvens for hele ...
  • Tilgang på artianere og nye elever til gymnaset 

   Andersen, Tone Holter (NAVF-melding;1976-9, Report, 1976-07)
   Denne meldingen gir oversikter over elevtall i første klasse i gymnaset og antall uteksaminerte fra gymnaset i 1975 sammenlignet med tidligere år. Den inneholder opplysninger om elevfrekvens og artianerfrekvens for hele ...
  • Tilgang på artianere og nye elever til gymnaset 

   Holter, Tone (NAVF-melding;1972-4, Report, 1972-08)
   Denne melding gir oversikter over elevtall i første klasse i gymnaset og antall uteksaminerte fra gymnaset i 1971 sammenliknet med tidligere år. Den inneholder opplysninger om elevfrekvens og artianerfrekvens for hele ...
  • Tilgang på artianere og nye elever til gymnaset 

   Holter, Tone (NAVF-melding;1973-2, Report, 1973-05)
   Denne meldingen gir oversikter over elevtall i første klasse i gymnaset og antall uteksaminerte fra gymnaset i 1972 sammenliknet med tidligere år. Den inneholder opplysninger om elevfrekvens og artianerfrekvens for hele ...
  • Tilgang på artianere og nye elever til gymnaset 

   Holter, Tone (NAVF-melding;1971-1, Report, 1971-08)
   Denne melding gir oversikter over elevtall i første klasse i gymnaset og antall uteksaminerte fra gymnaset i 1970 sammenliknet med tidligere år. Den inneholder opplysninger om elevfrekvens og artianerfrekvens for hele ...
  • Tilgang på nye studenter og samlet antall studenter ved norske og utenlandske læresteder 

   Vangsnes, Sigmund; Holter, Tone (NAVF-melding;1964-4, Report, 1964-04-10)
  • Tilgang på nye studenter og samlet antall studenter ved norske og utenlandske læresteder i 1959. 

   Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1960-4, Report, 1960-03)
   Som følge av studieordningene og registreringsmåten i de åpne studier er det vanskelig å gi helt sikre opplysninger om den årlige tilgangen på nye studenter. Det mest aktuelle mål for tilgangen er tallet på immatrikulerte. ...
  • Tilgang på nye studenter og samlet antall studenter ved norske og utenlandske læresteder i 1960. 

   Nordby, Bjarne; Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1961-1, Report, 1961)
   Som følge av studieordningene og registreringsmåten i de åpne studier er det vanskelig å gi helt sikre opplysninger om den årlige tilgangen på nye studenter. Det mest aktuelle mål for tilgangen er tallet på immatrikulerte. ...
  • Tilgang på nye studenter og samlet antall studenter ved norske og utenlandske læresteder i 1961 

   Vangsnes, Sigmund; Colban, Anne (NAVF-melding;1962-2, Report, 1962-07)
   Som følge av studieordningene og registreringsmåten i de åpne studier er det vanskelig å gi helt sikre opplysninger om den årlige tilgangen på nye studenter. Det mest aktuelle mål for tilgangen er tallet på immatrikulerte. ...
  • Tilgang på nye studenter og samlet antall studenter ved norske og utenlandske læresteder i 1962 

   Vangsnes, Sigmund; Holter, Tone (NAVF-melding;1963-2, Report, 1963-06)
   I tabellene nedenfor er tallet på immatrikulerte i 1962 ved universitetene i Oslo og Bergen fordelt på fag og sammenliknet med tallene for årene 1955-1961. Fordelingen på fag bygger på de opplysninger studentene selv gir ...
  • Tilgangen på nye studenter og samlet antall studenter ved norske og utenlandske læresteder 

   Vangsnes, Sigmund; Holter, Tone (NAVF-melding;1965-1, Report, 1965-07-21)
   I 1964 begynte 5.250 norske studenter ved universitet og høgskoler i inn- og utland. Av disse begynte 3.060 ved universitetene i Norge, 1.270 ved høgskolene og 920 i utlandet. Den samlede tilgang lå 17% høyere enn året før ...
  • Tilgangen på nye studenter og samlet antall studenter ved norske og utenlandske læresteder 

   Holter, Tone (NAVF-melding;1967-3, Report, 1967-06)
   I 1966 begynte vel 5.500 norske studenter ved universitet og høgskoler i inn- og utland. Av disse begynte vel 3.000 ved universiteter i Norge, 1.600 ved høgskolene og ca. 800 i utlandet. Den samlede tilgang var 200 flere ...
  • Tilgangen på nye studenter og samlet antall studenter ved norske og utenlandske læresteder i 1965 

   Holter, Tone; Vangsnes, Sigmund (NAVF-melding;1966-1, Report, 1966-09)
   I 1965 begynte ca. 5.300 norske studenter ved universitet og høgskoler i inn- og utland. Av disse begynte vel 3.000 ved universiteter i Norge, vel 1400 ved høgskolene og ca. 800 i utlandet. Den samlede tilgang var omtrent ...
  • Tospråklige elever i Oslo og Hordaland gjennom første år etter innføringer av Reform 94 

   Lødding, Berit (U-notat;1995-19, Report, 1995-12)
   Prosjektet Reform 94 og Etniske minoriteter inngår som en del av evalueringen av Reform 94, hvor flere forskningsinstitusjoner deltar på oppdrag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Dette spesifikke prosjektet ...