• FoU-statistikk og indikatorer: Forskning og utviklingsarbeid 2019 

      Østby, Mona Nedberg (Others, 2019-06)
      NO: Denne tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Lommefolderen, samt tallgrunnlaget, er tilgjengelig elektronisk på www.nifu.no/fou-statistiske/fou-statistikk/fou-lomme ...