• Elektrobränslen - en kunskapsöversikt 

      Nikoleris, Alexandra; Nilsson, Lars J. (Intern institutionsbeteckning;85, Research report, 2013-04)
      De vanligtvis beaktade fossilfria alternativen till dagens olje- och fossilgasbaserade drivmedel i transportsektorn är förnybar el, vätgas och biodrivmedel. De begränsningar, osäkerheter och problem som finns med batterier, ...