Now showing items 49-68 of 181

  • Foreign Takeovers in the Nordic Countries: Summary and Policy Recommendations 

   Aanstad, Siri; Koch, Per (FOTON;1, Research report, 2005-01)
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2002 

   Gunnes, Hebe (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;6, Others, 2002)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2003 

   Gunnes, Hebe (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;7, Others, 2003-05)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2004 

   Gunnes, Hebe (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;8, Others, 2004-05)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2005 

   Gunnes, Hebe (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;9, Others, 2005-05)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2006 

   Gunnes, Hebe (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;10, Others, 2006-05)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2007 

   Gunnes, Hebe (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;11, Others, 2007-05)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2008 

   Gunnes, Hebe (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;12, Others, 2008-05)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2009 

   Gunnes, Hebe (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;13, Others, 2009-05)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2010 

   Blystad, Marte; Gunnes, Hebe (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;14, Others, 2010-05)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2011 

   Blystad, Marte; Gunnes, Hebe (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;15, Others, 2011-05)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2012 

   Blystad, Marte (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;16, Others, 2012-05)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2013 

   Blystad, Marte (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;17, Others, 2013-05)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2014 

   Blystad, Marte (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;18, Others, 2014-05)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2015 

   Blystad, Marte (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;19, Others, 2015-05-29)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2016 

   Blystad, Marte (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;20, Others, 2016-05-23)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2017 

   Blystad, Marte (Others, 2017-05-31)
   No: Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er ...
  • FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2018 

   Blystad, Marte (FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge;, Others, 2018-05-25)
  • FoU-statistikk og indikatorer: Forskning og utviklingsarbeid 2019 

   Østby, Mona Nedberg (Others, 2019-06)
   NO: Denne tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Lommefolderen, samt tallgrunnlaget, er tilgjengelig elektronisk på www.nifu.no/fou-statistiske/fou-statistikk/fou-lomme ...
  • Frafallet har ikke økt 

   Markussen, Eifred (Journal article, 2013-08-22)