• Forskningsinstituttenes rolle i nasjonale FoU-systemer : Et komparativt overblikk 

   Solberg, Espen; Ramberg, Inge; Sandven, Tore (NIFU Arbeidsnotat;2018:9, Research report, 2018-12)
   Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og skal bidra til kunnskapsgrunnlaget for departementets og Forskningsrådets gjennomgang av instituttsektoren i Norge. Analysen har et komparativt perspektiv, ...
  • IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud 

   Mark, Michael Spjelkavik; Tømte, Cathrine; Næss, Terje; Røsdal, Trude (NIFU Arbeidsnotat;2017:8, Research report, 2017-06)
   IKT-sikkerhet ses på som en sentral utfordring på alle samfunnsnivåer; både for enkeltindivider, næringsliv, offentlig sektor, nasjonal infrastruktur og samfunnssikkerhet generelt. Mange peker på at utfordringer knyttet ...