• Fører frittstående skoler i videregående opplæring til sosial segregering? 

      Helland, Håvard; Lauglo, Jon (NIFU STEP-arbeidsnotat;2006:35, Working paper, 2006-10-03)
      Denne rapporten sammenligner frittstående og offentlige videregående skoler. Hovedspørsmålet i denne delrapporten er om frittstående skoler i Videregående Opplæring (VGO) i skoleåret 2004-2005 hadde en elevsammensetning ...