• Råd og sekretariat i fagskolesektoren 

      Høst, Håkon (NIFU Arbeidsnotat;2017:12, Working paper, 2017-10)
      Nasjonalt fagskoleråd ble i sin tid opprettet av Kunnskapsdepartementet for å bidra til å koordinere en løst sammensatt sektor. Fagskolerådet har tatt fatt på oppgaven og oppnådd tverrpolitisk støtte i Stortinget til målet ...