• Grønn kompetanse i tjenesteyting 

      Kårstein, Asbjørn (NIFU-arbeidsnotat;2013:4, Working Paper, 2013-01-31)
      Utgangspunktet for dette prosjektet var at Hovedorganisasjonen Virke ønsket å få mer systematisk kunnskap om hvordan tjenesteytende bedrifter arbeider med utfordringer knyttet til utvikling av «grønn» kompetanse og «grønne» ...