• Mindre interesse for forskning blant mastergradskandidater? 

      Næss, Terje; Støren, Liv Anne (NIFU Arbeidsnotat;2017:13, Working paper, 2017-11)
      Dette notatet er skrevet på oppdrag av Forskerforbundet. Det belyser interessen for en forskerkarriere blant nyutdannede mastergradskandidater på to ulike tidspunkter, senhøsten 2013 og 2015. Analysene er basert på NIFUs ...