• Finansieringssystem for fagskoler. Stabilitet og endring 

   Lekve, Kyrre; Næss, Terje; Reiling, Rune Borgan; Røsdal, Trude (NIFU-arbeidsnotat;2014:13, Working Paper, 2014-10-03)
   KD har gitt NIFU i oppdrag å vurdere forslag til ny finansieringsordning for fagskoler og beregning av tilskudd gjennom ny finansieringsordning ut fra det foreløpige forslaget til alternative finansieringsordninger for ...
  • Økonomiske virkemidler for å fremme samarbeid mellom næringsliv og høyere utdanning. Et drøftingsnotat 

   Reiling, Rune Borgan; Skule, Sveinung (NIFU-arbeidsnotat;2014:16, Working Paper, 2014-10-01)
   Formålet med dette notatet er å drøfte og vurdere mulige virkemidler som kan stimulere til tettere samarbeid om utdanning mellom høyere utdanningsinstitusjoner og næringsliv. Notatet drøfter særlig økonomiske virkemidler ...