• Finansieringssystem for fagskoler. Stabilitet og endring 

   Lekve, Kyrre; Næss, Terje; Reiling, Rune Borgan; Røsdal, Trude (NIFU-arbeidsnotat;2014:13, Working Paper, 2014-10-03)
   KD har gitt NIFU i oppdrag å vurdere forslag til ny finansieringsordning for fagskoler og beregning av tilskudd gjennom ny finansieringsordning ut fra det foreløpige forslaget til alternative finansieringsordninger for ...
  • Strukturelle betingelser for forskningen innenfor nordisk språk og litteratur 

   Borgen, Jorunn Spord; Gunnes, Hebe; Vabø, Agnete (NIFU STEP-arbeidsnotat;2005:29, Working Paper, 2005-10)
   Nordisk språk og litteratur har hatt en realnedgang i FoU-utgiftene på 90-tallet, med en svak oppgang i 2001, og deretter en nedgang fra 2001 til 2003. Humaniora hadde en høy andel grunnbudsjettfinansiering sammenlignet ...
  • Strukturelle betingelser for norsk pedagogisk forskning 

   Borgen, Jorunn Spord; Gunnes, Hebe; Sundnes, Susanne Lehmann (NIFU STEP-arbeidsnotat;2004:4, Working Paper, 2004-08)
   Dette notatet er kommet i stand som et tilleggsoppdrag i forbindelse med at Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU STEP) hadde prosjektledelse og sekretariat for evalueringen av norsk pedagogisk ...