• Etter- og videreutdanning innen digitalisering – tilbud og behov 

   Fevolden, Arne Martin; Tømte, Cathrine; Lyby, Lars; Vaagland, Karin (NIFU Arbeidsnotat;2018:6, Working paper, 2018-08)
   På oppdrag fra NTNU skal NIFU kartlegge universitets- og høgskolesektorens tilbud og etterspørsel av videreutdanningstilbud innenfor temaet ‘Digitalisering’. Kartleggingen inngår som kunnskapsgrunnlag i NTNUs interne arbeid ...
  • Kartlegging av arbeid med etter- og videreutdanning i andre land 

   Fevolden, Arne Martin; Solberg, Espen; Mark, Michael Spjelkavik (NIFU Arbeidsnotat;2018:4, Working paper, 2018-03)
   Dette arbeidsnotatet er utarbeidet på oppdrag fra Kompetanse Norge. Hensikten med arbeidsnotatet er å gi en oversikt over arbeidet med etter- og videreutdanning i andre land som det er naturlig for Norge å sammenlignes ...