• Kvinner i kunstfagene: Statistikk om kjønnsbalansen i kunstfaglig utdanning 

      Gunnes, Hebe; Olsen, Bjørn Magne (NIFU Arbeidsnotat;2016:19, Working paper, 2016-12)
      Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om kvinner i kunstutdanningene, og er en del av prosjektet «Kjønn og Skjønn i Kunstfagene» i regi av Det kunstfaglige fakultet ved Universitetet i Tromsø. Prosjektet inngår i ...